บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

สหมงคลประกันภัย ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นภายใต้่ชื่อ “บริษัท สหมงคลประกันภัย และคลังสินค้า จำกัด” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทประสบความสำเร็จมาโดยตลอดและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา จวบจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้ามาเป็นระยะเวลา 62 ปี สหมงคลประกันภัย มีทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท