ประกันชั้น3+ คุ้มครองอะไรบ้าง | ต่างจากประกันชั้น3ยังไง

ประกันชั้น3+ คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันชั้น3 พลัส เป็นทางเลือกของผู้ที่มีรถยนต์อายุเกิน 7 ปี อีกทางเลือกหนึ่ง (ประกันชั้น1 ไม่รับ) และไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันราคาแพง เพราะรถก็เก่าแล้ว ใช้งานน้อยลง คิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับรถกะซื้อคันใหม่เลยก็ทำประกันชั้นนี้ได้นะ