กรุงเทพประกันภัย ดีไหม | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ในปีพ.ศ.2507 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด ต่อมาในปี2521 ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากนั้นในปี 2536 กลายมาเป็นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  ดำเนินกิจการมามากว่า 70 ปี มีทุนจดทะเบียน 1,064.7ล้านบาท