พรบรถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง | เมื่อเกิดเหตุมีประโยชน์กว่าที่เราคิด

พรบรถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง แท้จริงแล้ว พ.ร.บ.รถยนต์ มีประโยชน์มาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุเราสามารถนำพ.ร.บ.รถยนต์ของเรา
ยื่นเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เลย ไม่ต้องรอให้ทางประกันมาถึงก็ได้ ถึงแม้ไม่มีประกัน พ.ร.บก็คุ้มครองอยู่ดีแน่นอน