10 จุดเสี่ยงน้ำท่วม ที่ไม่ควรไปเพราะ รถติด

หากไม่จำเป็นอย่าขับรถออกข้างนอกเวลาฝนตก เพราะว่า รถติด มากๆ ยิ่งตกหนักรถยิ่งติด กลายเป็นคำพูดติดปากเลยว่า ฝนตกรถติด โดยเฉพาะกรุงเทพฯที่มีการจราจรหนาแน่น ถ้าไม่อยากเมื่อยล้าจากการขับรถเพราะฝนตกรถติด และไม่อยากให้รถเสียหายจากน้ำท่วม ก็ควรเลี่ยงเส้นทาง 10จุดเสี่ยงน้ำท่วม หรือถ้าจำเป็นต้องผ่านทางนั้นให้ระมัดระวังมากๆ