เคลมสด คืออะไร | ศัพท์ประกันรถยนต์ที่ทุกคนควรรู้

เคลมสดคืออะไร การเคลมสดจะได้รับการตรวจสอบไวเพราะเป็นการแจ้งบริษัทประกันทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยการ เคลมสด อาจเสียค่าเสียหายส่วนแรกได้ ตามข้อตกลงตอนทำประกันไว้