ประกันคุ้มภัย Safety Insurance | บริษัทประกันภัย

ประกันคุ้มภัย 

ประกันคุ้มภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2484 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการธุรกิจประกันภัยของประเทศ  กรรมการชุดแรกของ คุ้มภัยประกันภัย คือ หลวงประเจิดอักษรลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ และนายหลุย พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้จัดการคนแรก สำนักงานแห่งแรกตั้งรวมอยู่กับธนาคารแห่งเอเซียฯ         ณ   ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2520 บริษัท คุ้มภัย ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536  ประกันคุ้มภัย  เพิกถอนการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551

บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดในระหว่างปี ได้แก่ Insurance Australia Group Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย และผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท เอ็นเอชซีที จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 50) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและ IAG International Pty Limited (ถือหุ้นร้อยละ 49) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย

คุ้มภัยประกันภัย  ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย

ศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ประกันคุ้มภัย โทร 0-2257-8080    ประกันคุ้มภัย call center โทร : 0-2257-8000

ผลิตภัณฑ์  ประกันคุ้มภัย

ประกันรถยนต์คุ้มภัย

  • ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
  • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยอุบัติเหตุ

  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันภัยการเดินทาง

  • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
  • ประกันภัยเดินทางร่วมทาง

ประกันภัยบ้าน

  • ประกันอัคคีภัย
  • ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย Comprehensive Home
  • ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย Home Care

จุดเด่นของ  ประกันคุ้มภัย

คุณยงยุทธ บวรวนิชยกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2541 ว่า บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สองผู้ถือหุ้นของ ประกันคุ้มภัย ได้ตกลงเซ็นสัญญาแบ่งสัดส่วนการถือครองหุ้นของ ประกันคุ้มภัย จำนวนประมาณ 20% ให้กับบริษัท NHCT LIMITED (บริษัทในเครือNRMA INSURANCE)

ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 ณ สิ้นปี 2540 มีสินทรัพย์รวม 6,605 ล้านเหรียญออสเตรเลีย มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,733 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 เหรียญออสเตรเลีย เท่ากับ 25 บาท) ภายใต้หลักการยึดมั่นในการบริการที่ดีให้กับลูกค้าทุกคนอย่างทั่วถึง และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา

จึงทำให้ NRMA ได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้ซื้อประกันภัยในประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลามาช้านาน ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือนี้พิสูจน์ได้จากการได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือจาก Standard & Poor ดังนี้ – ความสามารถในการชำระค่าสินไหมทดแทน AA+ – ความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น A1+ – ความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว AA+

รางวัลเกีรติยศ  คุ้มภัยประกันภัย

ประกันคุ้มภัย ได้รับรางวัลความปลอดภัย “Excellent Development Award” 2014 จาก OIC ประกันภัยความปลอดภัยได้รับการยอมรับสำหรับ “การพัฒนาที่ยอดเยี่ยม” ในปี 2014 รางวัลการประกันภัยของนายกรัฐมนตรี พิธีมอบรางวัลจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สกอ.) เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระชนมพรรษาของไทยในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายปรีดิยาธรเทวกุลซึ่งเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้งหมด

ประกันคุ้มภัย ได้รับรางวัลประกันภัยความปลอดภัย 2013 ICT Excellence Awards สำหรับโครงการปรับปรุงกระบวนการหลัก ระบบการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของ e-Motor ของกระทรวงความปลอดภัยได้รับการยอมรับจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพที่โดดเด่นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรในรางวัล ICT Excellence Award ครั้งที่ 6 ประจำปี 2013

ในบรรดาผู้ได้รับรางวัล 27 คนในหมวดโครงการปรับปรุงหลัก ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารกลางแห่งประเทศไทย บริษัท ประกันภัยปลอดภัย จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทประกันภัย รายเดียวที่ได้รับรางวัลในประเภทดังกล่าว ขอบคุณระบบ e-Motor Claim Management System (e-MCMS) “ความปลอดภัยประสบความสำเร็จในการใช้โซลูชั่นด้านไอทีเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยเฉพาะการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งส่งผลให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

คุณชูชัย วชิรบรรจง รองกรรมการผู้จัดการบริษัท  ประกันคุ้มภัย  กล่าวว่า “ด้วยข้อมูลที่จำเป็นสามารถเข้าถึงได้ความเร็วของกระบวนการเรียกร้องได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญลดข้อผิดพลาดและความซ้ำซ้อน.” การประกันภัยความปลอดภัยได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยช่างเทคนิควิทยากรจากมหาวิทยาลัยและผู้บริหารจากหน่วยงานชั้นนำเพื่อตรวจสอบความสำเร็จในการดำเนินการ

เปิดตัวในปีพ. ศ. 2551 รางวัล ICT Excellence Awards เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวง ICT มุ่งมั่นที่จะรับทราบถึงงานที่สำคัญและตระหนักถึงผลงานอันโดดเด่นและการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นของผู้ประดิษฐ์ในชุมชน ICT และองค์กรโดยใช้เครื่องมือและกระบวนการด้านไอซีทีที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพของธุรกิจใน 3 ภาคองค์กร ได้แก่ ภาครัฐภาคเอกชนและภาคเอกชน

คุ้มภัยประกันภัยดีไหม 

ประกันคุ้มภัย  โดดเด่นเรื่องการเคลมที่รวดเร็ว ไม่ขึ้นเบี้ยประกัน ถ้าลูกค้าไม่เคยมีประวัติการเคลมเลย  มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ด้วย แต่ข้อเสียคือ มีอู่ซ่อมรถน้อยโดยเฉพาะเขตต่างจังหวัด ทำให้ลูกค้าไม่สะดวกสบายในการใช้บริการ

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com