ประกันไทยพาณิชย์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ประกันไทยพาณิชย์

ก่อนจะมาเป็น ประกันไทยพาณิชย์  เมื่อ พ.ศ. 2449 – 2475 ก่อรากฐานการธนาคารไทย

ประวัติศาสตร์หน้าแรกของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของชาวสยามนั้น เริ่มต้นขึ้นในนาม “บุคคลัภย์” (Book Club) โดย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งขณะนั้นทรง ดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวง พระคลังมหาสมบัติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะให้มีสถาบัน การเงินของสยาม เป็นฐานรองรับการเติบโตทางด้าน เศรษฐกิจการเงินของประเทศ จากการที่โลกตะวันตกได้ ขยายเส้นทางการค้าทางทะเลมาสู่ดินแดนสยามเป็นอย่างมาก ในยุคนั้น ในขั้นแรกจึงทรงริเริ่มดำเนินกิจการธนาคาร พาณิชย์เป็นการ ทดลองในนาม “บุคคลัภย์” (Book Club)

ต่อมากิจการทดลองประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรม ราชานุญาตให้ตั้งเป็นธนาคารในนาม บริษัท แบงก์สยาม กัมมาจล ทุนจำกัด” (Siam Commercial Bank, Limited) เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449 ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่นั้นมาและได้ กลายมาเป็น “ต้นแบบธนาคารไทย” โดยริเริ่ม นำระบบ และ แนวคิดของการให้บริการ รับฝากเงินออมทรัพย์ และ บริการ บริการบัญชี กระแสรายวัน (Current Account) ถอนเงิน โดยใช้เช็คมาให้บริการ แก่ประชาชน พร้อมทั้งจัดตั้งสาขาขึ้น ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ธนาคารยังมี ส่วนร่วม ในการก่อกำเนิดและวางรากฐานสหกรณ์การเกษตร ของประเทศ

วิสัยทัศน์  เราจะเป็นธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก

พันธกิจ ธนาคารที่ให้บริการครบวงจรที่ดีที่สุดของประเทศ

ค่านิยม ธนาคารไทยพาณิชย์

นวัตกรรมนำหน้า  สร้างคุณค่าสู่สังคม  ลูกค้าต้องมาก่อน  สร้างองค์กร คือสร้างคน

ประกัน scb ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์  โทร.02-777-7777

ประเภทประกันวินาศภัย  ประกันไทยพาณิชย์

ประกันรถยนต์ไทยพาณิชย์

 • ประกันภัยรถยนต์และ พรบ.รถยนต์
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 อุ่นใจ
 • ประกันภัยรถยนต์แผน One Save Save
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 5 คุ้มค่า
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ฮอตฮิต
 • ประกันภัยรถยนต์แผน 3+ มินิ
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ประหยัด
 • ประกันรถยนต์ไทยพาณิชย์ ประกันภัยชดเชยอุบัติเหตุการใช้รถยนต์
 • ประกันรถยนต์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

 ประกันอุบัติเหตุไทยพาณิชย์

 • ประกันอุบัติเหตุทั่วไป
 • ประกันอุบัติเหตุเพื่อวัยซน
 • ประกันอุบัติเหตุเพื่อวัยอาวุโส
 • ประกันอุบัติเหตุไทยพาณิชย์ แบบพิเศษ (PA)
 • ประกันอุบัติเหตุเพื่อวัยทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุลูกค้าสินเชื่อ

ประกันสุขภาพ

 • ประกันภัยโรคมะเร็ง (พิทักษ์มะเร็ง)
 • ประกันสุขภาพ สุขทุกวัย
 • บริการประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล (พิทักษ์สุข)

ประกันไทยพาณิชย์ ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

 • ประกันภัยสามัคคีอุ่นใจกับการเดินทางไปต่างประเทศ (Schengen VISA Plan)
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ SCB Travel Protection (Exchange Booth)
 • ประกันการเดินทางในประเทศรายปี

ประกันภัยบ้านและประกันภัยธุรกิจ

 • ประกันภัยธุรกิจ
 • ประกันภัยบ้าน

รางวัลเกียรติยศ  ประกัน scb

รางวัลและการจัดอันดับ ปี 2558

รางวัลธนาคารยอดเยี่ยม จาก5สถาบัน

       – Global Finance (U.S.) ปีที่ 10 ติดต่อกัน

       – The Asset (H.K.) ปีที่ 8 ติดต่อกัน

       – Asiamoney (H.K.) ปีที่ 8

       – การเงินการธนาคาร

       – Business + ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รวมทั้งได้รับการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดอุตสาหกรรมการเงิน ปีที่ 6 ติดต่อกัน จากผลการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย”

รางวัลด้านการเงินและการบริหารงาน

       – Icon on Corporate Governance จาก Corporate Governance Asia (H.K.) ปีที่ 8

       – Asia’s Best CEO และ Asia’s Best CFO จาก Corporate Governance Asia (H.K.) ปีที่ 4 ติดต่อกัน

       – Best CFO จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ปีที่ 5 ติดต่อกัน

       – Thailand Corporate Excellence Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ปีที่ 3

รางวัลด้านอื่นๆ

       – Top Brand Engagement จาก Zocial Award ปีที่ 2 ติดต่อกัน

       – Best Use of Social Media in Asia จาก timetric (SG)

       – Best CSR จาก Corporate Governance Asia (H.K.)

       – Top 50 CG Scorecard in Philippines Securities & Exchange Commission

       – Best Investor Relations จาก Corporate Governance Asia (H.K.) ปีที่ 6 ติดต่อกัน

       – รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (ปีที่ 2) – สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ประกันไทยพาณิชย์ดีไหม

ประกันภัยไทยพาณิชย์ดีไหม….. ประกันภัยไทยพาณิชย์ เป็น ประกัน scb   รับประกันโดย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย ที่ดำเนินกิจการมามากกว่า 100 ปี มีความมั่นคงทางการเงิน เพราะเป็นบริษัทประกันภัยที่เป็นธนาคาร มีเงินหมุนเวียนตลอด ไม่มีทางถูกหลอกแน่นอน

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com