มิตรแท้ประกันภัย จริงใจ เปิดเผย | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

มิตรแท้ประกันภัย

มิตรแท้ประกันภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ 2 ปี บริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรกในประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการ อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อบริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน10 ล้านบาทมีสำนักงานตั้งอยู่บน ถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ในระยะแรกบริษัทฯ เปิดรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเล จนกระทั่งสามารถขยายกิจการให้เปิดรับประกันภัย แบบครบวงจรทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันรถยนต์มิตรแท้   ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น

-ปี 2494 ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปที่อาคารเลขที่ 147 ถนนเสือป่า อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น โดยติดต่อกับบริษัทประกันภัยต่างประเทศ อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี นอร์เวย์และฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัยไปยังประเทศต่างๆ

-ปี 2510 ยกเลิกกิจการคลังสินค้าเพื่อเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยและประกันชีวิตอย่างชัดเจน โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทธุรกิจแห่งแรกที่สามารถนำภาษาไทยมาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ

-ปี 2513 ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาที่อาคาร 10 ชั้น เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัยมากในยุคนั้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสริมฐานะทางการเงินให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเป็น 20 ล้านบาท

-ปี 2521 ภายใต้การบริหารงานของนายสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริษัท ธุรกิจมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น 50 ล้านบาท

-ปี 2524 มิตรแท้ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้เปิดสาขาที่ประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยของคนไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถขยายกิจการเปิดสาขาในต่างประเทศได้สำเร็จและกิจการมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีสาขา กระจายทั่วประเทศถึง 119 สาขา ซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดในธุรกิจประกันภัย

-ปี 2535 ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย กำหนดให้บริษัทประกันต้องแยกกิจการประกันชีวิตและประวินาศภัยภายในกำหนด เดือนเมษายน 2543 ต่อมาในวันที่ 16 ธันวาคม 2542 จึงได้แยก กิจการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยตามกฎหมายโดยใช้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด และบริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด

วันที่ 29 กันยายน 2543 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่จาก บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด เป็น บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประกันมิตรแท้ ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็น บริษัทจำกัดมหาชน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย จึงได้ชื่อใหม่เป็น บริษัท มิตรแท้ประกันภัย  หรือ Mittare Insurance Public Company Limited โดยการบริหารงานในฐานะบริษัทมหาชนจะต้องแสดงผลการประกอบกิจการอย่างเปิดเผย และโปร่งใสมากยิ่งกว่าบริษัทจำกัดทั่วๆไปรวมถึงระบบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบจะมีความละเอียดมากขึ้นในทุกขั้นตอน อันจะส่งผลดีให้ลูกค้า ตัวแทน พนักงานและผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจในความมั่นคงของบริษัทมากยิ่งขึ้น

นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบัน มิตรแท้ประกันภัย ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอดปัจจุบัน มิตรแท้ มีทุนจดทะเบียน 1,618,425,000 บาทบริษัท มิตรแท้ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาการให้บริการทั้งระบบเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติงาน ของตัวแทนและพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย

ความสำเร็จของ มิตรแท้ประกันภัย ในวันนี้เกิดจากความไว้วางใจของลูกค้าทุกคนที่มั่นใจเลือกเราให้เป็น เพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความอุ่นใจในทรัพย์สินอันมีค่าตลอดเวลา นับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างดีเลิศและกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม อย่างคุ้มค่าเพื่อตอบแทนผู้มีอุปการะคุณของเราทุกคน มิตรแท้ประกันภัย มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนแท้ เคียงข้างคนไทยด้วยงานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ…ด้วยความเป็นมิตรแท้ตลอด ไป

มิตรแท้ประกันภัย สํานักงานใหญ่ 295 อาคาร มิตรแท้ประกันภัย  ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

วิสัยทัศน์ : Vision
เราจะมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อเป็นบริษัทประกันภัยอันดับ 1 ในใจลูกค้า

พันธกิจ : Mission
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จะเป็นบริษัทประกันภัยที่ให้บริการเหนือความคาดหมายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ยุติธรรม บริษัทมุ่งหวังจะให้คนไทยมีความคุ้มครองและหลักประกันอย่างทั่วถึงรวมทั้งเสริมสร้างอนาคตที่มั่นคง และอำนวยผลประโยชน์ให้กับพนักงาน ตัวแทนและผู้ถือหุ้น

สโลแกน มิตรแท้ประกันภัย จริงใจเปิดเผย

ติดต่อ มิตรแท้ โทร. 0-2640-7777 หรือ สอบถาม มิตรแท้ ออนไลน์

มิตรแท้ ออนไลน์

  • Mittare Online (พรบ.)
  • GA Online
  • Web Mail
  • Web GA Online
  • เว็บ www.drpr.co.th

 

รางวัลเกียรติยศ มิตรแท้

มิตรแท้ประกันภัย รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นปี 59 บ.ประกันภัยเพียงหนึ่งเดียวในวงการประกันภัยไทย

คุณอรัญ ศรีว่องไทย กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559 จาก ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่ง มิตรแท้ประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวของวงการประกันภัยประเทศไทยและเป็น 1 ในเพียง 14 องค์กรส่วนกลางที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวอย่างน่าภาคภูมิใจ

โดย บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ได้มีนโยบายจัดการฝึกอบรมและหลักสูตรพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้ได้ครบสมบูรณ์ 100% ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกันกว่า 5 ปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย โดยพิธีการมอบรางวัลฯ ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เมื่อเช้าวันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560)

 

มิตรแท้  คว้าอีก 2 รางวัลดีเด่นจาก คปภ. บทพิสูจน์การพัฒนาอย่างรอบด้านขององค์กร

สุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)เตรียมขึ้นแท่นรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2559 และรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2559 รวม 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในงานสัปดาห์ประกันภัย 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

ซึ่งก่อนหน้านี้ มิตรแท้ประกันภัย เพิ่งจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมาแล้ว 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล e-Claim Awards การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2558-2559) จาก สำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทประกันภัยเท่านั้นที่ได้รับรางวัลฯ จากทั้งหมดกว่า 60 บริษัท และยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวและเป็น 1 ในเพียง 14 องค์กรส่วนกลางที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

รางวัลอันทรงเกียรติทั้ง 4 รางวัลที่ได้รับในปี 2560 นี้ จึงนับเป็นบทพิสูจน์ของ บมจ. มิตรแท้ประกันภัย ได้เป็นอย่างดีว่ามีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรทั้งด้านผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยและด้านบริการได้อย่างชัดเจนดังวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า “เราจะมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งในใจลูกค้า” และจะยึดมั่นในคำขวัญองค์กรที่ว่า “ มิตรแท้ประกันภัย จริงใจเปิดเผย” ตลอดไป

 

มิตรแท้ประกันภัยดีไหม

มิตรแท้ประกันภัยดีไหม…..บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ มิตรแท้  เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

จรรยาบรรณฉบับนี้จัดทำขึ้นตามกรอบจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงตัวแทนของ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างมีจริยธรรม มีมาตรฐานคุณภาพในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com