บริษัท อลินอันซ์ ประกันภัย Allianz | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

อลิอันซ์

ต้องบอกก่อนว่า  อลิอันซ์ประกันภัย เดิมชื่อว่า บริษัท อลิอันซ์ซีพีประกันภัย เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง “กลุ่ม อลิอันซ์ ” ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และ “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ซึ่งเป็น กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

แต่หลังจากที่ ซีพีถอนหุ้นออกจาก ประกันอลิอันซ์ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท อลิอันซ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แม้ว่าซีพีจะถอนหุ้นออกจาก อลิอันซ์ แล้ว แต่ความมั่นคงและประสบการณ์ที่ยาวนานสะสมมามากกว่า 17 ปี ที่ บริษัท อลิอันซ์ซีพีประกันภัย ได้ดำเนินธุรกิจประเภทประกันรถยนต์มา และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ค้นคว้าทางเทคโนโลยีจากอลิอันซ์ ประเทศเยอรมันนี ซึ่งมีประสบการณ์มากว่า 70 ปี ก็ไม่ส่งผลต้อคุณภาพของผู้ให้บริการด้านประกันภัยแน่นอน  

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่ม  อลิอันซ์ ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 127 ปี และถือเป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความแข็งแกร่ง มั่นคง เป็นผู้ให้บริการด้านประกันภัย แบบครบวงจรที่น่าเชื่อถือให้บริการลูกค้าจาก A – Z ด้วยความเชี่ยวชาญของผู้มีประสบการณ์การบริหารธุรกิจประกันภัยมาอย่างยาวนานของเรา ให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยผ่าน สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และสำนักงานสาขา 13 แห่ง

เราภูมิใจที่ได้ดำเนินธุรกิจกับกลุ่ม อลิอันซ์ ในการนำเสนอให้คู่ค้าและลูกค้าของเราร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร ที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในปี 2558 กลุ่ม อลิอันซ์ มีพนักงานจำนวน 142,000 คน ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก มีรายได้รวมที่ 125.2 พันล้านยูโร และมีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ 10.7 พันล้านยูโร โดยได้รับการจัดอันดับฐานะทางการเงินในระดับแข็งแกร่งมาก (AA) จากสถาบัน Standard & Poor มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550

อลิอันซ์ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคง แข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานสาขาใน 14 ประเทศ ในภูมิภาคเอเซีย ให้บริการลูกค้า 18 ล้านคน และมีแผนการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นไม่เพียงเฉพาะในภูมิภาคนี้ แต่รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย

Dare to – We are with you
เราสนับสนุนให้คุณกล้าตัดสินใจก้าวไปข้างหน้า พร้อมวางแผนชีวิตด้วยตัวคุณเอง

วิสัยทัศน์

” สู่ผู้นำประกันภัยไทย ด้วยหัวใจบริการ สร้างสรรค์งานเป็นหนึ่ง ลึกซึ้งและมั่นคง ” 

พันธกิจ

– มอบ บริการประกันวินาศภัยที่เป็นเลิศเสมอให้กับลูกค้า 
– สร้าง ความสามารถทางการแข่งขันสู่หนึ่งในห้าของผู้นำธุรกิจประกันภัยไทย 
– มุ่งมั่น สู่ความเป็นองค์กรที่มีลูกค้าในหัวใจ มีไฟในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น 
– เป็น บริษัทที่มีความมั่งคงทางการเงิน มีผลตอบแทนที่น่าพอใจ 
– รักษา และส่งมอบพันธสัญญาที่ให้ไว้ด้วยใจเป็นธรรม

Call Center 02-638-9333

บริการของเรา

         – ประกันภัยรถยนต์

         – ประกันภัยอุบัติเหตุ

         – ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

         – ประกันภัยทรัพย์สิน

         – ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล

         – ประกันภัยโจรกรรม

         – ประกันภัยการก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักร

         – ประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามกฎหมาย

         – ประกันภัยการขนส่งสินค้า

         – ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

จุดเด่น  อลิอันซ์

อลิอันซ์ ได้รับการจัดอันดับสถานะทางการเงินในระดับแข็งแกร่งมาก (AA-) โดยสถาบันจัดอันดับ Standard & Poor มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com