เจ้าพระยาประกันภัย ดีไหม | ข้อมูลบริษัทประกันภัยที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

เจ้าพระยาประกันภัย 

เจ้าพระยาประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยที่ประกอบธุรกิจประเภทประกันวินาศภัย Non-life lnsurance เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า โดยเริ่มต้นจากการรับ ประกันรถยนต์เจ้าพระยา และประกันอัคคีภัย และขยายการดำเนินงานรับประกันภัยประเภทต่างๆ เช่น ประกันภัยทางทะเลและขนส่งประเภทภัยปศุสัตว์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

วันที่ 4 มกราคม 2549 ประกันเจ้าพระยา ได้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้ชื่อ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และ เจ้าพระยาประกันภัย ได้มีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายการดำเนินงานของบริษัทมาเป็นลำดับ

วันที่ 29 มิถุนายน 2552 ประกันเจ้าพระยา ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 330 ล้านบาท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 350 ล้านบาท

วันที่ 5 กรกฏาคม 2553  เจ้าพระยาประกันภัย ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 380 ล้านบาท

วันที่ 27 กันยายน 2555 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 505 ล้านบาท

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ประกันเจ้าพระยา ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 560 ล้านบาท

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 590 ล้านบาท

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เจ้าพระยาประกันภัย ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 650 ล้านบาท

เจ้าพระยาประกันภัย มีจำนวนอู่ทั้งหมด 810 อู่

การดำเนินธุรกิจของ  เจ้าพระยาประกันภัย

เจ้าพระยาประกันภัย  รับประกันวินาศภัยทุกประเภท พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจประกันภัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม

วิสัยทัศน์ของ  เจ้าพระยาประกันภัย

  • มุ่งมั่นและพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศที่แข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด
  • สร้างสรรค์ผลิตภันฑ์ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • พัฒนาระบบการให้บริการที่ดี และสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตัวแทน พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมไทย
  • สนับสนุนและทำกิจกรรม เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนสังคม
เจ้าพระยาประกันภัย ดีไหม

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ดีไหม ต้องตอบว่าดีแน่นอนค่ะ เพราะ  เจ้าพระยาประกันภัย ได้พัฒนาองค์กรเสมอ และมีช่องทางการจำหน่ายหลายช่องทาง ทั้งโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ หรือติดต่อกับ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย โดยตรง

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com