แอกซ่า ประกันภัย-axa insurance | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

แอกซ่า

แอกซ่าประกันภัย บริษัทประกันภัยในกลุ่ม แอกซ่า คือผู้นำในการบริหารทางการเงินระดับโลกที่ถูกตั้งกำเนิดในทวีปยุโรปภายใต้แบรนด์ แอกซ่า มาตั้งแต่ปี 2528 และได้ขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2535 รวมถึงออสเตรเลียและทวีปเอเซียเมื่อปี 2538 แอกซ่า ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลกมาถึง 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย Interbrand ส่งผลให้โลกได้เห็นความสำเร็จของแอกซ่าบนธุรกิจประกันภัย

เราดำเนินธุรกิจให้ความคุ้มครองทางด้านการเงิน ทั้งในส่วนของประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละช่วงในชีวิต

ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่ม แอกซ่า
– ประกันชีวิต
– ประกันวินาศภัย
– ประกันสุขภาพ
– ประกันอุบัติเหตุ
– การคุ้มครองส่วนบุคคล ออมทรัพย์ เกษียณ
– การบริหารสินทรัพย์

เพราะความไว้วางใจที่แอกซ่าได้จากลูกค้า คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จและชื่อเสียงที่เราได้รับ แอกซ่าประกันภัย จึงยึดมั่นต่อสัญญาที่กลุ่มแอกซ่ามีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยได้ขยายความรับผิดชอบของเราไปคุ้มครองลูกค้า กลุ่มหุ้นส่วนในธุรกิจ ผู้ถือหุ้นพนักงาน ไปจนถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สำหรับลูกค้า ประกันแอกซ่า มอบการบริการที่มีประสิทธิภาพเสมอ รวมถึงทางเลือกที่ลงตัว และการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้ถือหุ้น เราดำเนินธุรกิจสมกับที่เราอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินแบบซื่อตรงและโปร่งใส

สำหรับพนักงาน axa ประกันภัย เติมเต็มความเป็นมืออาชีพของพนักงานทุกคน โดยการสนับสนุนและเคารพซึ่งกันและกันในที่ทำงาน เราพัฒนาขยายขีดความสามารถให้กับพนักงานเสมอ

สำหรับซัพพลายเออร์ เรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ ด้วยแนวทางในการจัดซื้อที่ชัดเจนและเป็นธรรม

สำหรับชุมชน เราเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของเราให้คนในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

สำหรับสิ่งแวดล้อม axa insurance มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

แอกซ่า ประเทศไทย

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นสมาชิกของ กลุ่มแอกซ่า ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2541 ถือหุ้นหลักโดยกลุ่มแอกซ่า เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ และยุติธรรมเป็นมาตรฐานสูงสุดของบริษัท และมุ่งรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จของเราอย่างยั่งยืน

แอกซ่า ประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสาขา 20 แห่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของเมืองไทย ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี พัทยา ระยอง จันทบุรี หัวหิน สมุย สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ ภูเก็ต นครปฐม ฉะเชิงเทรา และร้อยเอ็ด

ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ แอกซ่าประกันภัย
โทร : 0 2118 8111

จุดเด่น  แอกซ่าประกันภัย

อินเตอร์แบรนด์ ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลก จัดอันดับให้ แอกซ่า เป็นแบรนด์ประกันภัย #1 ของโลก   (Best Global Brand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และเป็น 1 ใน 3 ของแบรนด์ด้านการเงินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก  เป็นเครือข่ายที่คลอบคลุม 64 ประเทศทั่วโลก  พนักงานกว่า 166,000 คน และช่องทางการจัดจำหน่ายที่คลอบคลุม เราพร้อมมอบการปกป้องให้กับลูกค้ากว่า 103 ล้านคน

สินค้าของ ประกันแอกซ่า

axa insurance มีประกันหลากหลาย และครอบคลุม ตามความต้องการของลูกค้ารายบุคคล รวมไปถึงลูกค้าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น  การประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล (แอกซ่าประกันภัยรถยนต์, ที่อยู่อาศัย, การเดินทาง)   ประกันสุขภาพแอกซ่า และ ประกันภัยธุรกิจ (เอสเอ็มอี, ธุรกิจขนาดใหญ่, การขนส่งทางเรือ)

แอกซ่าประกันภัยดีไหม

แบรนด์ของประกันแอกซ่า

อินเตอร์แบรนด์ ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลก จัดอันดับให้ แอกซ่า เป็นแบรนด์ประกันภัย #1 ของโลก  (Best Global Brand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และเป็น 1 ใน 3 ของแบรนด์ด้านการเงินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก

เครือข่ายของ แอกซ่า

ด้วยเครือข่ายที่คลอบคลุม 64 ประเทศทั่วโลก พนักงานกว่า 166,000 คน และช่องทางการจัดจำหน่ายที่คลอบคลุม เราพร้อมมอบการปกป้องให้กับลูกค้ากว่า 103 ล้านคน

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com