บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ฟีนิกซ์ประกันภัย  เดิมชื่อ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 และดำเนินการแปรสภาพเข้าสู่มหาชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” ติดต่อ ฟีนิกซ์ประกันภัย โทร. 0-2290-0555

บริษัท ไทยวิวัฒน์ Thaivivat Insurance | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ประกันภัยไทยวิวัฒน์  เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ไทยวิวัฒน์  ก่อตั้งเมื่อ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 ได้รับเกียรติจาก Mr. B. L. Hua ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีน มาเป็นประธานกรรมการ ประกันไทยวิวัฒน์ โทร. 1231

การดัดแปลง อุปกรณ์แต่งรถ มากเกินไปผิดกฎหมาย

กฎจราจรไม่ใช้แค่สร้างกฎระเบียบควบคุมผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย  แต่ยังกำหนดให้ผู้ใช้รถไม่ดัดแปลง อุปกรณ์แต่งรถ  มากเกินไป ผิดกฎหมายจราจร  การดัดแปลง ชุดแต่งรถ เพื่อความสวยงาม เป็นรสนิยมความชอบส่วนตัวบุคคล แต่ไม่ควรดัดแปลงรถที่ผิดกฎหมาย

ประกันคุ้มภัย Safety Insurance | บริษัทประกันภัย

ประกันคุ้มภัย เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการธุรกิจประกันภัยของประเทศ คุ้มภัยประกันภัย  ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย ข้อมูลบริษัทประกันภัย จุดเด่นของประกันคุ้มภัย รางวัลเกียรติยศ ศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ประกันคุ้มภัย โทร 0-2257-8080    call center โทร : 0-2257-8000 คุ้มภัยประกันภัยดีไหมมาดูกัน… 

นวกิจประกันภัย The Navakij Insurance | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

นวกิจประกันภัย  เป็นบริษัทประกันภัยที่ดำเนินกิจการโดยคนไทย ที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมากว่า 80 ปี มีทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท นวกิจประกันภัย Center โทร. 1748

ธนชาตประกันภัย เป็นบริษัทในเครือธนาคาร ธนชาต | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

บริษัทประกันภัย ธนชาตประกันภัย เป็นบริษัทในเครือธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันรถยนต์ธนชาต ประกันอัคคีภัย ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ มีทุนจดทะเบียน 740 ล้านบาท

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ทิพยประกันภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยมี กระทรวงการคลัง, ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน และ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทิพยประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของไทยที่ได้ ISO 9002 ทุกระบบขององค์กร

เทเวศประกันภัย บริษัทประกันภัยของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เทเวศประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยที่มีผู้ถือหุ้นหลักคือ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีความมั่นคงทางการเงิน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เทเวศประกันภัย เบอร์โทร  0-2670-4444

ไทยไพบูลย์ประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกของคนไทย

ไทยไพบูลย์ประกันภัย  เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย โดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี บริษัทฯ ได้คัดสรรตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถ มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ.

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย บริษัทประกันภัยที่เป็นของคนไทย

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2485 โดยดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้พิจารณาและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีบริษัทประกันภัย ที่เป็นของคนไทย จึงให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

1 6 7 8 9 10 20