กรณีไหนบ้างที่ประกันภัยรถยนต์ไม่คุ้มครอง

กรณีไหนบ้างที่ประกันภัยรถยนต์ไม่คุ้มครอง

ทุกอย่างล้วนแต่มีข้อยกเว้นในตัวของมันในเรื่องของ ประกันภัยรถยนต์ ก็เช่นกัน ย่อมมีบางกรณีที่ทางบริษัทประกันภัยนั้นไม่คุ้มครอง แม้กระทั่ง ประกันภัยรถยนต์ ที่เป็นประกันชั้น1เองก็ตามที่บอกว่าสามารถเคลมได้หมดทุกอย่างแต่ในลึกๆแล้วก็มีข้อยกเว้นที่ไม่สามารถเคลมได้แม้จะเป็นประกันชั้น 1 ก็ตาม  เพราะว่าหากไม่มีข้อยกเว้นเลยในบางกรณีที่เกิดเหตุขึ้นมาแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงมากบริษัทประกันก็จะแย่เอาเหมือนกัน ฉะนั้นก็ต้องมีข้อยกเว้นเป็นเรื่องธรรมดา เรามาดูกัน

 กรณีตัวอย่างที่ประกันภัยรถยนต์จะไม่รับผิดชอบไม่มีการคุ้มครองในเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้

  • ผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือว่าเคยมีแต่หมดอายุไปแล้ว หรือถูกยกเลิกใช้งาน
  • ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้ใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์มาใช้ในการขับรถยนต์
  • ผู้ขับขี่ใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ปลอม
  • ผู้ขับขี่รถยนต์มีอาการมึนเมาขณะที่ขับขี่รถหรือผู้ขับขี่นั้นมีปริมาณของแอลกอฮอล์ในเส้นเลือกสูงตั้งตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นขึ้น
  • ผู้ขับขี่นำรถออกไปใช้นอกเขตการคุ้มครองของบริษัท ประกันภัยรถยนต์ หรือออกไปนอกประเทศไทย
  • ผู้ขับขี่นำรถไปใช้เพื่อการลากจูง การผลัก การดัน ต่างๆ
  • ผู้ขับขี่ใช้รถยนต์เพื่อแข่งขันประชันความเร็ว
  • ผู้ขับขี่ใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายทุกประการ เช่นใช้ขับไปปล้น ใช้ไปขนยาเสพติด ใช้ขนแรงงานต่างด้าว ฯลฯ

กรณีที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกรณีตัวอย่างยังมีอีกหลายกรณีที่อยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้นของบริษัท ประกันภัยรถยนต์ และในกรณีข้างต้นนี้ก็ยังมีในบางบริษัทประกันภัยที่ยังให้ความรับผิดชอบคุ้มครองอยู่ในบางส่วน

เพื่อความแน่ใจในการทำ ประกันภัยรถยนต์ ทุกครั้งอย่าลืมอ่านรายละเอียดเงื่อนไขข้อยกเว้น ข้อตกลงต่างๆให้เข้าใจก่อนและในการขับขี่รถนั้นหากใช้ในรูปแบบปกติสมกับตัวรถอย่างไรประกันก็ต้องรับผิดชอบแต่หากนำรถยนต์ไปใช้ผิดแปลกแหวกแนวไปทางบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ก็ต้องทำเป็นข้อยกเว้นและปฏิเสธที่จะรับผิดชอบเหมือนกัน  ทางที่ดีเราเองควรใช้รถอย่างถูกทางและขับขี่รถด้วยความระมัดระวังแม้ว่าจะมีประกันชั้นที่คุ้มครองสูงที่สุดแต่ก็คงไม่มีใครอยากจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้น การมีประกันไว้เป็นการป้องกันหากเกิดเหตุที่เลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าไม่เกิดอะไรเลยจึงไม่ต้องเรียกใช้ ประกันภัยรถยนต์ ก็จะถือว่าเป็นคนขับรถที่มีความรอบคอบมากไม่ประมาทและมีสติในการขับรถอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยมากกว่าคนที่ขับรถแบบไม่ระมัดระวังอยู่เท่าตัว