กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ความคุ้มครองที่เราสามารถเลือกเองได้ อ่านง่ายสบายตา

บทความรถยนต์

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ความคุ้มครองที่เราเลือกได้

    ปัจจุบันด้วยความตลาดของ ประกันภัยรถยนต์ ได้เติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จึงทำให้หลายบริษัทหาประกันในหลากหลายรูปแบบมานำเสนอให้คนใช้รถอย่างเราๆเลือกกัน  ที่สามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการของผู้ใช้รถได้   แต่อย่างไรก็ดีการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์สักแบบหนึ่ง  เราเองควรนำ        หลายปัจจัยมาเป็นส่วนประกอบในการเลือกซื้อ  ทั้งอย่างเช่นรูปแบบของรถ  รูปแบบของประกัน  เบี้ยประกัน  ฯลฯ ที่เราควรจะนำมาประกอบในการเลือกกรมธรรม์สักฉบับ แต่อย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามคือรายละเอียดต่างๆในกรมธรรม์  ซึ่งในวันนี้เรามีรายละเอียดที่เจ้าของรถควรจะศึกษาจากกรมธรรม์เอาไว้มาฝากกันค่ะ

โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นมีรูปแบบของการทำ ประกันภัยรถยนต์ นั้นมีให้เลือกหลากหลายแบบ  ส่งผลทำให้เบี้ยประกันที่จะต้องจ่ายแตกต่างกันออกไปแต่ละกรมธรรม์ด้วย  เพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะทำการซื้อประกันภัยรถยนต์เราจะต้องทำความเข้าใจว่าของประกันภัยรถยนต์ที่เราเลือกซื้อนั้นให้ความคุ้มครองในด้านใดบ้าง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

  • กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ โดยกรมธรรม์ ในกรณีรูปแบบนี้จะเป็นการให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันกับคู่กรณีเมื่อได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบนท้องถนน แต่ความพิเศษของกรมธรรม์นี้อยู่ที่เมื่อรถคันที่ทำประกันภัยเกิดประสบภัยทางธรรมชาติ อย่างเช่น  น้ำท่วม  ไฟไหม  หรือถูกโจรกรรม  ทางบริษัทประกันจะเข้ามาส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วย
  • กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำหรือคู่กรณี โดยจะให้ความคุ้มครองคู่กรณีหรือใครก็ตามที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากรถของผู้ซื้อโดยตรงไม่ว่าจะจะเป็นในลักษณะใดก็ตาม โดยในการให้ความคุ้มครองนั้นจะประกอบไปด้วย ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียเวลา   การให้สินไหมทดแทน เป็นต้น ทั้งนี้ยังรวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่อยู่ระหว่างในช่วงที่ศาลกำลังพิจารณาคดีในชั้นศาล
  • กรมธรรม์ ประกันภัยทางด้านการแพทย์ กรมธรรม์ประเภทนี้จัดว่าเป็นกรมธรรม์ที่จะให้ความคุ้มครองในกรณีผู้เสียหายเข้ารักษาตัวเข้ารับการรักษาที่เป็นผลกระทบมาจากการเกิดอุบติเหตุ  โดยจะให้ความคุ้มครองเฉพาะทางด้านการแพทย์เท่านั้น
  • กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ส่วนบุคคล เป็นประกันภัยที่จะให้ความคุ้มครองโดยตรงกับผู้เอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น  ข้อพิเศษของกรมธรรม์ประเภทนี้ก็คือ  บางบริษัทอาจจะมีการให้ความคุ้มครองในส่วนของผู้โดยสารและผู้ที่ได้รับผลกระทบภายนอกรถจากอุบัติเหตุครั้งนั้นด้วย
  • กรมธรรม์เสริม เป็นกรมธรรม์สำหรับในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง อย่างในกรณีที่มีการชนแล้วหนี  ทั้งนี้รวมไปถึงการได้รับอุบัติเหตุกับผู้ขับรถยนต์ที่ไม่มีประกันภัย หรือผู้ที่มีประกันภัยแบบคุ้มครองกรณีแต่ไม่ใช่ระดับสูงสุด
  • กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถให้เช่า เป็นกรมธรรม์ในรูปแบบที่ให้คุ้มครองสำหรับรถที่ใช้สำหรับการเช่า โดยทางบริษัทประกันจะชำระค่าเสียหายให้กับรถเช่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น

โดยกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ทั้งหมดนี้เป็นล้วนเป็นรูปแบบของประกันภัยที่ถูกนำมาใช้ในปัจจุบัน   ซึ่งในแต่ละแบบก็จะได้รับความนิยมแตกต่างกันออกไป  แต่อย่างไรก็ดีในการเลือกซื้อกรมธรรมสักกรมธรรม์หนึ่งถือว่าเป็นเรื่องยาก  ดังนั้นหากต้องการจะทำ ประกันภัยรถยนต์ ครั้งต่อไปก็อาจจะต้องมองหาตัวช่วยหรือใช้ตัวช่วยต่างๆมาประกอบการตัดสินใจด้วย  เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเอง