ขับรถยนชนสัตว์ แล้วประกันจะเคลมให้ไหมเนี้ย

บทความรถยนต์ที่น่าสนใจ
บทความเกี่ยวกับเรื่องราวประกันภัยรถยนต์

ขับรถเฉี่ยวชนสัตว์เลี้ยงแบบนี้…..จะเคลมประกันได้ไหม

เรื่องของอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชนสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งสัตว์เลี้ยงอย่างเช่น  แมว  สุนัข หรือบางครั้งอาจเกิดขึ้นกับปศุสัตว์ต่างๆ   ซึ่งเชื่อว่าว่าหลายคนคงจะเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้มาบ้าง  โดยเชื่อว่าหลายๆคนที่ ซื้อประกันภัยรถยนต์ เอาไว้สงสัยว่าหากเกิดกรณีนี้ขึ้นสามารถที่จะเคลมกับทาง บริษัทประกันภัยรถยนต์ ได้หรือไม่ และเมื่อเรียกร้องในเรื่องค่าเสียหายจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกด้วยหรือเปล่า  ในขณะเดียวกันผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงด้วยหรือไม่  เมื่อดูแล้วก็ดูจะเป็นเรื่องที่วุ่นวายพอสมควร

เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างรถยนต์ กับสัตว์นั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก  ซึ่งถึงแม้ว่าทางผู้ขับขี่จะระวังแค่ไหนก็ไม่อาจคาดเดาพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงได้ ทั้งนี้อาจจะถูกตัดหน้า หรือ เดินข้างทางอยู่ดีๆจากนั้นก็เดินออกมากลางถนน เป็นต้น   ในกรณีนี้จะเข้าข้างผู้ขับขี่ก่อนเสมอ เนื่องจาก ถนนไม่ใช่สถานที่สำหรับสัตว์เลี้ยง เพราะฉะนั้นการที่เจ้าของปล่อยให้สัตว์ต่างๆมาเพ่นพ่านบนถนน จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง    โดยหากเรามี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 อยู่แล้วเรื่องการเฉี่ยวชนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวิตกกังวล  เนื่องจากไม่ว่าจะเกิดความเสียหายกับรถยนต์คันเอาประกัน  เราสามารถเคลมค่าเสียหายจาก บริษัทประกันรถยนต์ ได้ โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก เพราะถือว่า คู่กรณีเป็นสัตว์เลี้ยงนั้นเอง

แต่ในทางกลับกัน หากสัตว์เลี้ยงที่เราเฉี่ยวชนนั้น เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการดูแล  มีการป้องกันอุบัติเหตุอย่างดี อาทิเช่น  ได้ถูกผูกเอาไว้กับเสา หรือ ล้อมคอกไม่ได้มาเดินออกมาเพ่นพานบนถนน หรือในกรณีที่เจ้าของสุนัขกำลังพาสุนัขข้ามถนนด้วยการใช้สายจูงบนทางม้าลาย ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผู้ขับจะมีความผิดที่ต้องซ่อมรถและจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าของสุนัข  ดังในกรณีที่ได้กล่าวมา หากมีการซื้อประกันภัยรถยนต์เอาไว้แล้ว เราก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้  คล้ายกันกับในกรณีแรก

ส่วนอีกกรณีที่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุยอดนิยมที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆในต่างจังหวัด คือ การขับรถยนต์ชนปศุสัตว์หรืสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้   อย่างเช่น วัว ควาย  ซึ่งบางครั้งเรามักจะพบว่างสัตว์เลี้ยงเหล่านี้หลุดออกมาเดินเปะปะ  ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ปกติแล้วการอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนปศุสัตว์ของชาวบ้านนั้น  จะต้องยึดหลักการเดียวกันกับการชนสัตว์เลี้ยงทั้ง 2 กรณีข้างต้นที่เราเองด้ำเสนอไปนั้น คือ เจ้าของปศุสัตว์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้อยู่ในสถานที่   โดยไม่ให้เข้ามาเดินบนถนนหนทาง  ซึ่งปราศจากการควบคุม ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนขึ้น ผู้เอาประกันรถยนต์หรือบริษัทประกันภัยรถยนต์สามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าของสัตว์

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากกรณีที่เรานำมาเสนอนั้น  หากมีการทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัยรถยนต์สามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันรถยนต์ได้   ซึ่งจะไม่ถูกหักค่าเสียหายส่วนแรก  ส่วนทางบริษัทประกันก็จะต้องทำการจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของสัตว์ หรือสามารถเรียกร้องค่าซ่อมรถยนต์คืนจากเจ้าของสัตว์  แต่จะได้หรือไม่นั้น ก็แล้วแต่กรณีๆ ไป เพราะฉะนั้นเจ้าของรถทุกคันจึงที่จะเลือกกับประกันภัยรถยนต์กับทางบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เราไว้วางใจได้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

cr.http://www.easyinsure.co.th/