5 พฤติกรรมที่เป็นอันตรายเวลา ขับรถ

5 พฤติกรรมที่เป็นอันตรายเวลา ขับรถ

พฤติกรรมไม่ดีที่ทำขณะ ขับรถ เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น  ซึ่งผู้ขับรถทุกคนควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมแย่ๆเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มี 5 ข้อดังนี้

 

ขับรถยนต์

ขอขอบคุณภาพจาก thaicarlover

1.คนใจร้อน

คนอารมณ์ร้อน จะทำอะไรหุนหันพลันแล่น  ทำอะไรไม่ระวังก็เสี่ยงทั้งนั้น  เมื่อคนใจร้อนขับรถยนต์ก็จะขับขี่ด้วยความเร็ว เป็นจอมปาด จอมแซง  เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ไม่ว่าจะชนคน ชนรถ รถเสียหลัก ก็ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือนร้อน

 

ขับรถยนต์


2.เมาแล้วขับ

ผู้ที่ไม่รักชีวิตตัวเอง ไม่ห่วงชีวิตคนอื่น เป็นอันตรายต่อสังคม  เพียงแค่อยากดื่ม อยากสนุก อยากสังสรรค์ แม้จะรณรงค์กัน แต่เกิดอุบัติเหตุจากคนเมาแล้วขับอยู่ดี เพราะคนเมาจะขาดสติ สมองทำงานช้าลงทำให้ประสิทธิภาพในการ ขับรถ รถแย่ลง หากหักห้ามใจที่จะดื่มไม่ได้ก็ให้ใช้รถบริการสาธารณะ อย่าขับรถยนต์กลับเองเด็ดขาด

 

ขับรถยนต์


3.ไม่เคารพกฎจราจร

กฎจราจร  มีไว้เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน ผู้ที่ขับขี่และคนเดินบนท้องถนน เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน  แค่ทุกคนทำตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ประมาท  นึกถึงใจเขา ใจเราให้มาก อุบัติเหตุก็จะลดลง  อายุก็จะยืนยาวขึ้น

 

ขับรถยนต์

ขอขอบคุณภาพจาก sanook

4.คนที่พักผ่อนน้อย

คนที่นอนดึก ได้นอนน้อย ไม่ค่อยได้พักผ่อนเต็มที่  ไม่แตกต่างจากคนเมา แต่อาจไม่ร้ายแรงมาก คนที่พักผ่อนน้อยมีโอกาสจะหลับในได้ เพราะเมื่อหลับจะไม่มีสติอยู่กับตัว แล้วการตัดสินใจก็ช้าลง เสี่ยงมากต่อการเกิดอุบัติเหตุ  ถ้าง่วงนอนให้จอดรถพักระหว่างทางดีกว่าฝืนลูกตาขับรถต่อไป

 

ขับรถยนต์


5.ทำอย่างอื่นระหว่างขับรถ

การขับรถไม่ใช่แค่ต้องมีสติเท่านั้น แต่ต้องมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราทำด้วย ไม่ใช่กดโทรศัพท์ คุยโทรศัพท์ แต่งหน้า ฯลฯ ทำให้เวลากะทันหันเราไม่อาจตัดสินใจได้เพียงเวลาสั้นๆ หรือการตัดสินใจไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนเราตั้งสติ มีสมาธิ ฉะนั้นหากจำเป็นต้องคุยโทรศัพท์ ให้ใช้ตัวช่วยเสริมอย่างหูฟัง  ควรจะต้องลดความเร็วและหยุดจอดรถข้างทางแล้วคุยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนขับรถ

ขณะกำลัง ขับรถ เราควรมีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

แนะนำข้อมูลโดย iplaynew.com