บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

พ.ศ.2538 
ประกัน ทิพยะ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2538 โดยมี กระทรวงการคลัง, ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน และ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

พ.ศ.2542 
บ. ทิพยประกันภัย ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบัน SGS Yarsley International Certification Services Limited แห่งประเทศอังกฤษ ทำให้ ทิพยประกันภัย  เป็น ” บริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของไทยที่ได้ ISO 9002 ทุกระบบขององค์กร”

พ.ศ.2545 
ประกัน ทิพยประกันภัย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบเดิม เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการบริการ บริษัทฯจึงได้เปิด Dhipaya Service Center (DSC) หรือศูนย์ทิพยบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service

พ.ศ.2546 
บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร The Best Performance – Financials 2003 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัลดังกล่าวเพียง 5 บริษัทเท่านั้น จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด

เบอร์โทร ทิพยประกันภัย : 02 118 5555

จุดเด่นของ ทิพยประกันภัย

พ.ศ.2546   ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ให้เป็นผู้รับประกันภัยงานระดับชาติด้วย ได้แก่ การประกันภัยโรคซาร์ส หรือโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน เป็นแห่งแรกของโลก, การประกันภัยการขนส่งหมีแพนด้า ” ช่วง ช่วง” และ ” หลินฮุ่ย” 2 ฑูตสันถวไมตรีไทย – จีน จากประเทศจีน, การประกันภัยแสตมป์มูลค่า 200 ล้านบาทในงานแสตมป์โลก และการรับประกันภัยความซื่อสัตย์ของสลากกินแบ่งรัฐบาล (เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว) 

พ.ศ.2547   ทิพยประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของโลกที่รับประกันภัย ” ไข้หวัดนก” ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในขณะนั้นทำให้เกษตรกรไทยลดความเสี่ยง และคลายความกังวลใจได้มากนอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพการบริการด้วยการเข้าร่วมโครงการ ” ประกันทันใจ ด้วยบัตรใบเดียว” ของบริษัท เบสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นการขอสินเชื่อประกันภัยรถยนต์ โดยใช้เพียง ” บัตรประชาชน” เท่านั้น เป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับกลุ่มลูกค้าใหม่อาทิเช่น พ่อค้า – แม่ค้า ที่ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ให้สามารถขออนุมัติสินเชื่อเพื่อทำ ประกันรถยนต์ ทิพยประกันภัย ในโครงการได้

รางวัลเกียรติยศ  ทิพยประกันภัย

พ.ศ.2551 บริษัท  ทิพยประกันภัย  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประเมินคุณภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 2

พ.ศ.2554  รางวัล “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ” 2010/12 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) รางวัล SET Awards ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Award) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ทุกระบบขององค์กรและทุกสาขาทั่วประเทศ จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ.2555  ทิพยประกันภัย  ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บริษัทประกันภัยดีเด่นครบวงจร” ประจำปี 2555 (Prime Minister&rsquos Insurance Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

และรางวัล “Investors’s Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มอบให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับคะแนน 100% จากการประเมินผลการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (AGM) ต่อเนื่อง 4 ปี (ปี พ.ศ. 2552- ปี พ.ศ. 2555)

พ.ศ.2556 บริษัท ทิพยประกันภัย ได้รับรางวัล Thailand Professionals Award 2013 ในสาขา ที่สุดองค์กรประกันวินาศภัยแห่งปี จากสถาบัน International Association of Direct Selling Company (IADSC) และนิตยสาร Thailand Professionals ให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยังมีการช่วยเหลือสังคมอย่างดีเยี่ยม

พ.ศ.2557  บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กับการก้าวสู่ความสำเร็จในระดับเอเซียแปซิฟิคกับรางวัล “Asia’s 200 Best under a Billion Award” ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรก และรายเดียว ที่ได้รับการจัดอันดับเข้าสู่ทำเนียบสุดยอด 200 บริษัทจดทะเบียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค จากนิตยสาร Forbes Asia

และยังได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award 2014”ประเภทคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งเดียวที่สามารถทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

พ.ศ.2558 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทาน “รางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น” ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีขนาดกองทุน ต่ำกว่าพันล้านบาท ประจำปี 2558 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พ.ศ.2559 ทิพยประกันภัย ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award 2016” ประเภทคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และยังได้รับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2559” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

วิสัยทัศน์  : เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของไทย

พันธกิจ  :  สร้างคุณค่าสูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บุคลากร คู่ค้า และสังคม

คุณค่าหลักขององค์กร

  • มุ่งมั่นในบริการที่เป็นเลิศ
  • ตั้งมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง
  • ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
  • ถือมั่นในความสามัคคีปรองดอง

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com