ธนชาตประกันภัย เป็นบริษัทในเครือธนาคาร ธนชาต | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ธนชาตประกันภัย

 ธนชาตประกันภัย  เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยใหม่ที่ก่อตั้ง ขึ้นในปี 2540 ตามนโยบาย ของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ต่อการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยด้วยทุนจดทะเบียน ปัจจุบันชำระเต็ม 740 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทในเครือ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไป ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มพร้อมกันนั้นเอง

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย เอเชีย ลิมิเต็ด (BNSAL) ได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุน ในการบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มปัจจุบันเราให้บริการ การประกันวินาศภัย (Non – Life Insurance) ทุกประเภท  เช่น ประกันภัยอัคคีภัยธนชาติ  ประกันรถยนต์ธนชาติ  ธนชาติประกันภัย การเดินทาง  ฯลฯ พัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพประกันภัย โดยมีแนวนโยบายที่จะนำเสนอบริการประกันภัยในรูปแบบใหม่โดยเน้นการพัฒนาและ การบริการเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric)

เป้าหมายของ  ธนชาตประกันภัย

ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริการเพื่อบริการ ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ธุรกิจประกันภัยไทย

วิสัยทัศน์
ธนชาตประกันภัย มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเปลี่ยนกรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ อย่างสร้างสรรค์ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ เพื่อเพื่มพูนศักยภาพการแข่งขัน โดยคำนึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อเอื้อประโยชน์อันสูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และผู้ถือหุ้น

พันธกิจ
– พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ
– พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการบริการหลังการขาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
– ให้บริการด้วยความเป็นธรรม

รางวัลเกียรติยศ  ธนชาตประกันภัย

ธนชาตประกันภัย ได้รางวัลชมเชย บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2553

รางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่2 ประจำปี 2555

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับมอบรางวัล“บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2555”

จากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆนี้

โดยรางวัลดังกล่าว นับเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวของบริษัท ธนชาตประกันภัย ว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง มีคุณภาพทั้งด้านการดำเนินการและการให้บริการกับลูกค้า มีการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

รางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่3 ประจำปี 2556 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่    นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)     ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้รับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2556 ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัลดังกล่าว นับเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องที่แสดงให้เห็นว่า ธนชาตประกันภัย เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

จนทำให้บริษัท ธนชาตประกันภัย มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ  ตอบโจทย์แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน  ออกข่าวโดย : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการตลาด ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย

รางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่2 ประจำปี 2557

รางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่1 ประจำปี 2558

สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ธนชาตประกันภัย ออนไลน์ได้

ธนชาตประกันภัย ออนไลน์ ปลอดภัย ซื้อง่าย จ่ายครบ คุ้มครองทันที 24 ชั่วโมง

ศูนย์บริการลูกค้าโทร. 02-308-9300    สายด่วนเคลมโทร. 02-662-8999

แนะนะข้อมูลโดยiplaynew.com