ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีดีอย่างไร จะทำประกันทั้งทีจะเลือกประเภทไหนดีที่สุด..

 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีดีอย่างไร

จะเลือกทำ ประกันภัยรถยนต์ ทั้งทีก็ต้องเลือกกันหน่อยว่าจะทำประกันประเภทไหนชั้นไหน และคำนึงถึงเหตุที่อาจจะเกิดได้มากที่สุดให้เราเลือกที่จะเน้นไปทางการคุ้มครองทางด้านนั้นๆ แต่ประกันก็มีหลายอย่างมากบางครั้งก็เลือกไม่ถูกจะคุ้มครองด้านนี้แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่ตรงกับเงื่อนไขของประกันก็ไม่มีผลอะไรเลย การตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนัก

เหมือนกันสำหรับบางคน เราจึงมาแนะนำว่าประกันชั้น 1 จะดีที่สุดหากยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนเพราะว่าการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ชั้นหนึ่งนั้นเป็นการคุ้มครองที่สูงและดีที่สุดแล้วในประเภทของการ ประกันภัยรถยนต์ สำหรับบางคนที่ยังข้องใจว่าประกันชั้น 1 นั้นมีดีอย่างไรเราจะมาอธิบายให้เข้าใจกันอย่างง่ายๆในบทความนี้

        ข้อดีของประกันชั้นหนึ่งรถยนต์ มีดังต่อไปนี้

  • ประกันภัยรถยนต์ ชั้นหนึ่งจะให้การคุ้มครองในส่วนของความเสียกายที่เกิดขึ้นทั้งต่อชีวิต ร่างกาย ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งของบุคคลภายนอกและรวมไปถึงผู้โดยสารที่อยู่ในรถคันที่มีประกันด้วย แต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะไม่คุ้มครองในส่วนของผู้ที่ขับขี่
  • ในส่วนของรถ ประกันภัยรถยนต์ ตัวนี้จะคุ้มครองความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินโดยจะตอบแทนเป็นสินไหมของบุคคลภายนอกโดยค่าเสียหายนั้นจะถูกคิดและจ่ายตามราคาจริงแต่ว่าจะต้องไม่เกินวงเงินประกันในกรมธรรม์และเหมือนเดิมไม่คุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินของผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันและครอบครัวผู้ขับขี่ด้วย หากเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นกับรถยนต์คันที่ทำประกันชั้น 1เช่นกรณีที่รถนั้นหาย ไฟไหม้ และอื่นๆบริษัทประกันภัยรถยนต์จะรับผิดชอบโดยการจ่ายเป็นค่าสินไหมจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกยกเว้นของผู้ขับขี่
  • มาถึงส่วนที่ ประกันภัยรถยนต์ จะต้องรับผิดชอบในส่วนของเอกสารแนบท้ายหรืออนุสัญญาโดยจะต้องมีการคุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่และผู้โดยสานในคันประกัน ถ้าบาดเจ็บชั่วคราวรักษาหายทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะจ่ายเป็นค่าสินไหมตามจำนวนเงินที่ระบุตอนทำประกันในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นค่ายา ค่าผ่าตัด ค่านอนพักฟื้น และอื่นๆแต่ต้องไม่เกินในวงเงินประกันนั้นๆ

แม้ว่าการทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้นหนึ่งจะเป็นการคุ้มครองที่สูงที่สุดในบางกรณีก็ยังมีข้อเสียอยู่เหมือนกัน แต่มันก็ดีกว่าการทำประกันชั้นอื่นๆ หากมีกำลังทรัพย์ในการจ่ายประกันในแต่ละเดือนพอการทำประกันชั้นหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำไว้ หากว่าค่าใช้จ่ายนั้นมีหลายด้านแต่ ประกันภัยรถยนต์ ก็ต้องทำการทำเป็นประกันประเภทอื่นๆก็ดีกว่าไม่ทำประกันเลย