ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร สาเหตุที่ต้องทำประกันเพราะอะไร ?

ประกันภัยรถยนต์

การทำ ประกันภัยรถยนต์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับตนเองและทรัพย์สินของตนเอง โดยการทำประกันภัยให้กับรถนั้นมีหลากหลายประเภท คุณจึงต้องศึกษาเป็นอย่างดีก่อนจะเลือกประกันภัยให้กับรถของคุณ

สำหรับผู้ที่เพิ่งซื้อรถได้ไม่นาน เป็นมือใหม่ในเรื่องการประกันภัยรถยนต์ เราขอให้คุณได้ทำความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของประกันภัย และเหตุผลที่คุณควรทำประกันก่อน เพื่อให้คุณได้ตัดสินใจว่าจะทำประกันหรือไม่ และจะทำเพื่อจุดประสงค์ใด ดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร

เราขอสรุปให้คุณเข้าใจความหมายของประกันซึ่ง ประกันภัยรถ นั้น ก็คือ  การที่กระจายความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือวินาศภัย โดยผู้ที่เอาประกันจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับประกัน หรือบริษัทที่ให้บริการประกัน เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองตามเงินหรือเบี้ยประกันที่จ่ายไว้ หากเกิดอุบัติเหตุ ทางผู้รับประกันหรือบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายเงินสำหรับทดแทนเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ได้เกิดขึ้น ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาประกันนั่นเอง

สาเหตุที่ต้องทำประกันรถยนต์

1. ช่วยให้เกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้น

หากคุณได้ทำประกันสำหรับรถยนต์ไว้ แน่นอนว่าจะต้องช่วยให้สบายใจมากยิ่งขึ้นแน่นอน ก่อนที่จะออกจากบ้านหรือเดินทางไปที่ไหน ก็ลดความกังวลในเรื่องการใช้รถใช้ถนนและการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งผู้ที่มีรถยนต์ใหม่ป้ายแดงหรือรถยนต์ที่มีราคาสูง ควรที่จะเลือกทำประกันรถยนต์เอาไว้ เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจว่ารถยนต์และชีวิตของคุณหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจะได้รับการคุ้มครองจากผู้ให้ประกัน

2. ลดภาระในด้านทรัพย์สินหรือสินไหมทดแทน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถชนกัน ทั้งกรณีที่ถูกรถชนและขับรถชนผู้อื่น รถยนต์เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ทรัพย์สินย่อมมีความเสียหาย ต้องซ่อมแซมเองด้วยเงินที่คุณมีอยู่ และหากขับรถชนผู้อื่น ส่งผลต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่น คุณก็จะต้องจัดการชดใช้ด้วยการจ่ายสินไหมทดแทน แต่หากว่าคุณได้ทำประกันเอาไว้ ทางผู้ให้ประกันก็สามารถนำเงินมาชดเชยให้คุณและผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือคู่กรณีของคุณได้

แนะนำเพิ่มเติม : ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ เลือกซื้อง่าย ๆ คุ้มครองได้ทันที !

ประกันภัยรถยนต์ นั้นเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจและต้องการได้รับความคุ้มครองจากผู้ให้ประกัน โดยคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำตลอดอายุสัญญาที่ได้วางแผน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น คุณก็จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน โดยคุณสามารถเลือกระดับความคุ้มครองให้กับรถยนต์ของคุณเองได้ ว่าจะต้องการการคุ้มครองอะไรบ้าง และคุ้มครองครอบคลุมถึงอุบัติเหตุในรูปแบบใด เมื่อเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมได้ ก็จะทำให้คุณสามารถใช้รถใช้ถนนโดยไร้ความกังวลในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุไปได้เลย