นายหน้าประกันภัย ( Broker) ตัวแทนประกันภัย (Agent) เหมือนกันไหม

นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย


นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย เหมือนกันไหม

หลายคนที่กำลังคิดจะทำประกันรถ คงสงสัยว่า…ตกลงนายหน้าประกันภัย กับตัวแทนประกันภัยเหมือนกันหรือเปล่า เป็นคนเดียวกันไหม  และอาจเข้าใจผิดว่า นายหน้าประกันภัย กับ ตัวแทนประกันภัย คือคนเดียวกัน ทำหน้าที่เหมือนกัน

แต่ที่จริงแล้วนายหน้า  กับตัวแทนนั้นเป็นคนละคนกัน เพียงแต่ทำหน้าที่คล้ายๆกัน คือแนะนำให้คนทำ ประกันรถ  เพื่อแก้ความเข้าใจผิด และสร้างทางเลือกในการตัดสินใจว่าจะเลือกทำประกันรถยนต์กับใครดี เราจึงมีความรู้มาฝากกันค่ะ

นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย ทำหน้าที่ในการเป็นคนกลางประสานงานให้มีการทำประกันรถ ระหว่างผู้ทำประกันกับทางประกันรถยนต์  นายหน้า ไม่ใช่คนที่มาจากบริษัทประกันภัย  ไม่มีสังกัดในการทำงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่จะคอยช่วยเหลือ แนะนำเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต์ ตลอดกระบวนการ เป็นคนคอยทำหน้าแทนผู้เอาประกันในการติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่ได้เลือกไว้  ตัวแทน คือ คนที่มาจากบริษัทประกัน โดยตรง มีสังกัดในการทำงานบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทำหน้าที่เสนอขาย ประกันรถ ของบริษัทให้กับคนที่อยากทำ ความแตกต่างของ 2 คำนี้ คือ

•  นายหน้าประกันภัย (Broker) หรือที่เรียกว่า โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ เป็นได้ทั้งนิติบุคคล เช่น บริษัท easyinsure ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาก็ได้ ไม่ได้ขึ้นตรงกับบริษัทประกัน  คนที่ไม่มั่นใจว่าจะเลือกประกันรถที่เหมาะสมกับการใช้งานของตนได้หรือไม่ ให้ทำประกันกับนายหน้า  เพราะพวกเขาทำหน้าที่แนะนำความรู้ด้านประกัน  ข้อมูล โปรโมชั่น ข้อเสนอ ข้อดีข้อเสียของบริษัทประกันภัยต่างๆ  เพื่อให้ผู้ทำประกันมีทางเลือกก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์  

   นายหน้า หรือ โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ จะมีใบรับรองในการทำหน้าที่แนะนำขอมูลของการทำประกันรถ จึงต้องความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องประกันภัยรถยนต์เป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องครอบถ้วน ตอบคำถามปัญหาต่างๆได้ ส่วนเรื่องค่าตอบแทนต้องตกลงกันเองระหว่างผู้ทำประกันกับนายหน้าประกันภัย

•  ตัวแทนประกันภัย (Agent)  เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเดียว ไม่มีนิติบุคคล เพราะขึ้นตรงต่อบริษัทประกันภัยที่ตนทำงานอยู่ เป็นตัวแทนของบริษัท ทำหน้าที่เสนอขาย ประกันรถ ของบริษัท เช่น ตัวแทนบริษัทวิริยะประกันภัย ก็จะขายประกันของวิระยะเท่านั้น ต้องชักชวนให้ลูกค้าหันมาทำประกันของบริษัทตน ส่วนเรื่องค่าตอบแทนจะได้รับจากบริษัทประกันรถที่ตนสังกัดอยู่

ทั้ง นายหน้า และ ตัวแทนจะต้องมีใบอนุญาตจาก คปภ. สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเป็น  นายหน้าประกันภัย หรือ ตันแทนประกันภัย  

จะเห็นว่า 2 อาชีพนี้มีหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกัน ตรงนายหน้า จะแนะนำหลายๆบริษัท แต่ตัวแทนจะมุ่งบริษัทของตนเองอย่างเดียว ดังนั้นก่อนจะทำ ประกันรถ ให้ศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ทุนประกัน เบี้ยประกัน เปรียบเทียบราคาตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการทำประกันรถยนต์

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com