บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ฟีนิกซ์ประกันภัย 

ฟีนิกซ์ประกันภัย  เดิมชื่อ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 การดำเนินธุรกิจในช่วงแรก มุ่งเน้นไปที่การประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ได้แก่ การประกันอัคคีภัย, การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, การประกันภัยเบ็ดเตล็ด, การประกันภัยรถยนต์ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง

จากนั้นในปี 2550 ได้เปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเปลี่ยนชื่อจากเดิม เป็น “บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (จำกัด)”

ในเวลาต่อมา ฟีนิกซ์ประกันภัย ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพร้อมที่จะพัฒนาการบริหารงาน และการบริหารให้มีความเป็นมาตรฐาน จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบสากล และดำเนินการแปรสภาพเข้าสู่มหาชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

วิสัยทัศน์

” สร้างสรรค์บริการ เติบโตมั่นคง ดำรงคุณธรรม “

พันธกิจ

  • เป็นบริษัทมหาชน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
  • มีระบบงาน และผลิตภัณฑ์ ตอบสนองตรงใจ ทั้งต่อลูกค้าและคู่ค้า
  • พัฒนา ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ หล่อหลอมทัศนคติที่ดี และความสามัคคีภัยในองค์กร

มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ประกันภันที่หลากหลาย และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตรงใจ โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี และการเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ ฟีนิกซ์ประกันภัย โทร. 0-2290-0555

ที่อยู่บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย

100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผลิตภัณฑ์  ฟีนิกซ์ประกันภัย 

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินของ ฟีนิกซ์ประกันภัย  Hotline : 0 2290 0555

 •  รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

 •  แนะนำลูกค้ากรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ และส่งพนักงานที่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจสอบความเสียหายและให้บริการลูกค้า (30 นาทีกรณีพื้นที่อุบัติเหตุ เกิดในกรุงเทพฯ)

 •  กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีบริการรถพยาบาล เพื่อนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

 •  ได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กร เช่น บริษัทลากรถ สถานีตำรวจ และอื่นๆ กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนแนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com