วิธีการแก้ปัญหาเวลา..โดนหลอกให้ซื้อขายประกันภัยผ่านโทรศัพท์ แก้ยังไง มาอ่าน

วิธีการแก้ปัญหาเวลา..โดนหลอกให้ซื้อขายประกันภัยผ่านโทรศัพท์

ในปัจจุบันมีมีกลุ่มมิจฉาชีพจำนวนมากที่หลอกให้ ซื้อประกันภัย ให้กับผู้คนผ่านทางโทรศัพท์  ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ  หลังจากซื้อไปแล้ว  เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ไม่สามารถที่จะเคลมในส่วนต่างๆตามที่ทางพนักงานได้เสนอไว้ตั้งแต่แรกเริ่มผ่านทางโทรศัพท์  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ก็คือ  ผู้ที่มีบัตรเครดิต

  โดยข้อมูลเหล่านี้จะได้มาจากการจากบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิต   ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะมีการพูดเจรจาเชิญชวนเหมือนกับเจ้าหน้าและพบว่าการขายประกันส่วนใหญ่จะเป็นการขายประกันอุบัติเหตุ  ทั้งนี้คนที่โดนหลอกโดยมากมักจะได้รับการหว่านล้อมจากคำพูดมากมายอย่างเช่น  ทำง่ายๆเบี้ยประกันถูก  แต่เมื่อประสบอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองในวงเงินที่สูง  เป็นต้น  ดังนั้นเพื่อเป็นการลดโอกาสไม่ให้โดนหลอกจากการขาย ประกันภัยรถยนต์ ทางโทรศัพท์เราจึงมีความรู้เล็กๆน้อย มาฝากกันค่ะ

โดยในการป้องกันไม่ให้ถูกโดนหลอกซื้อประกันสามารถทำได้ด้วยง่ายๆ  คือ  เวลาที่มีใครมาติดต่อขายประกันหรือมีพนักงานมาเสนอขายประกันทางโทรศัพท์ให้ทำการของ ชื่อ – นามสกุล  และขอเลขที่ใบอนุญาตการเป็นนายหน้าในการขาย ประกันภัยรถยนต์  เนื่องจากหากเป็นพนักงานหรือนายหน้าจริงจะมีเลขที่ใบอนุญาต  จากนั้นก็สามารถทำการตรวจสอบกับ คปภ. สายด่วน 1186  แต่ถ้าทำการตัดสินใจตกลงซื้อไปแล้ว  แต่ไม่พอใจในกรมธรรม์ประกันภัยก็สามารถที่จะยกเลิกได้ภายใน 15  วัน  โดยเมื่อได้รับการติดต่อเพื่อเสนอขายประกัน เมื่อรับโทรศัพท์แล้วสิ่งที่เราไม่ควรหรือห้ามพูดเป็นอันขาดก็คือ   “ตกลง” หรือ “สนใจทำ” หรือ “ทำ” เป็นอันขาด  เนื่องจากคำพูดเหล่านี้จะเป็นหลักฐานที่จะยืนยันว่าเรานั้นได้ตกลงทำประกัน   หากไม่ต้องการก็ให้พูดว่า  “ไม่เอา” “ไม่ทำ” “ไม่สนใจ” “ไม่ต้องติดต่อมาอีกแล้ว” ด้วยถ้อยคำสุภาพจากนั้นก็ให้ทำการวางสาย   นอกจากนี้สิ่งที่ห้ามพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ  “ขอดูละเอียดก่อน” หรือ “ให้ส่งเอกสารมาให้ดูก่อน” เพราะการทำเช่นนี้จะเข้าทางพนักงานหรือคนที่โทรมา  จะพยายามหลอกให้คุณตอบ “ตกลง” ทำ ประกันภัยรถยนต์ แล้วจากนั้นก็จะทำการตัดเงินค่าเบี้ยประกันจากเงินในบัตรเครดิต บัตรเดบิต ทันที    ซึ่งในการขายประกันทางโทรศัพท์ มีชื่อที่นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  “เทเลมาร์เก็ตติ้ง” ที่ในปัจจุบันเป็นที่ได้รับนิยมจากบริษัทต่างๆทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัย

ส่วนในกรณีที่หลายๆคนไม่รู้และได้ตกลงในการทำประกันไปแล้วนั้นก็อย่าพึ่งตกใจ  เพราะในกรณีนี้เราสามารถที่จะทำการยกเลิกกรมธรรม์ที่ทำไปแล้วได้ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่เรานั้นนั้นได้รับกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์  โดยกรณีที่ทำการยกเลิกเราจะได้รับเบี้ยประกันคืนเต็มจำนวนโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ซึ่งทางบริษัทที่ทำประกันจะมีการติดต่อกลับมาทางเราอีกครั้งหนึ่งภายในระยะเวลา  7  วันนับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทได้ทำการส่งกรมธรรม์ประกันภัย  เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีความประสงค์ในการทำปะกันภัยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในการขายทางบริษัทจะต้องขออนุญาตบันทึกการสนทนาในกรณีที่เราต้องการรับฟังการเสนอขาย  ซึ่งในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นภายหลังก็จะมีการนำเอาเทปบันทึกการสนทนาครั้งนั้นมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป  เพราะฉะนั้นแล้วหากมีการเสนอขาย ประกันภัยรถยนต์ ทางโทรศัพท์ทางที่ดีควรที่จะทำการปฏิเสธจะดีกว่า  เพราไม่เช่นนั้นอาจทำให้เราเสียความรู้สึกและเสียเงินได้

https://www.easyinsure.co.th/