วิริยะประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ของไทย | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

วิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัย  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2490 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครั้งแรกภายใต้ชื่อ บริษัทอาเซียนพาณิชยการ จำกัด  ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท  ให้บริการรับประกันวินาศภัยในเบื้องต้นเฉพาะการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

วันที่ 14 มกราคม 2517 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทอาเซียพาณิชย์การประกันภัย จำกัด

วันที่ 16 มกราคม 2522 ขยายกิจการไปสู่การรับ ประกันรถยนต์วิริยะ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนและสังคมไทยโดยเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทวิริยะพานิช ประกันภัย จำกัด

วันที่22 กุมภาพันธ์ 2525 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนิน ธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นบริษัท วิริยะประกันภัย  ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากคนไทยและสังคมไทยมาโดยตลอด

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 บริษัทฯได้พัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้น สู่การจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

 

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง   โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม 

พันธกิจ

วิริยะ ให้บริการที่สร้างความอบอุ่น และพึงพอใจจากเครือข่ายที่ครบวงจรทั่วประเทศ ด้วยกระบวนงานที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ 

เป้าหมายของบริษัท

“เพื่อความเจริญยั่งยืนขององค์กร”

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

– วิริยะประกันภัยรถยนต์                   – ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ          – ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด 

– ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง        – ประกันภัยสำหรับบ้านและทรัพย์        – ประกันภัยด้านการเงินและการค้ำประกัน

ศูนย์วิริยะประกันภัย  ศูนย์ซ่อมมาตรฐานในโครงการมากกว่า 464 แห่งทั่วประเทศ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ วิริยะประกันภัย (ตลอด 24 ชั่วโมง)

แจ้งอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย โทร. 1557 หรือ 0-2239-1557

 

จุดเด่น  วิริยะ  

พ.ศ.2530 นับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ วิริยะประกันภัย  สามารถครองส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 เป็นครั้งแรก และยังคงรักษาอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบัน

พ.ศ.2535 บริษัท ประกันวิริยะ ประสบความสำเร็จอีกครั้งในตลาดประกันวินาศภัย ด้วยการครองส่วนแบ่งทางการตลาดประกันวินาศภัย รวมทุกประเภทเป็นอันดับ1 และยังคงรักษาความเป็นหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

พ.ศ. 2553 นับเป็นปีแรกที่บริษัท วิริยะ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับตรงก้าวขึ้นสู่หลัก 20,000 ล้านบาท

พ.ศ.2556 สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับตรงก้าวขึ้นสู่หลัก 30,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน วิริยะประกันภัย คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับในปี 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่22


รางวัลเกียรติยศ ประกันวิริยะ 

•  วิริยะประกันภัย ขึ้นแท่นรับรางวัลเกียรติยศ จาก คปภ. หลังได้อันดับ 1 บ.วินาศภัยบริหารงานดีเด่น 3 ปีซ้อน  นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2558 แก่ นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

•  ได้รับรางวัล World Finance Insurance Awards 2009,2011-2016 รางวัลที่นิตยสาร World Finance นิตยสารทางการเงินที่ทรงอินธิพลในประเทศอังกฤษและยุโรปคัดเลือกให้ วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยยอดเยี่ยม เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้

1. จุดเด่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ความพึงพอใจของลูกค้า
3. ยอดขายและอัตราการเติบโตของบริษัท
4. นโยบายการดูแลและพัฒนาบุคลากร
5. การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม
6. นโยบายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และยั่งยืน

•  Brand Age 2004-2016   วิริยะประกันภัย แบรนด์อันดับหนึ่งของหมวดบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือที่สุดจากการวิจัย Thailand’s Most Admired Brand และ Why we buy โดยนิตยสาร Brand Age

•  Best Insurance Company 2004-2016 รางวัลเกียรติยศด้านประกันภัยจากงาน Motor show จากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไทยราชยานยนต์แห่งประเทศไทย และบริษัทกรังค์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

•  Trusted  Brand 2004-2006 การสร้างความอบอุ่นใจและพึงพอใจให้เกิดลูกค้าทุกระดับด้วยการบริการตรงต่อความต้องการของลูกค้า สร้างความแตกต่างจากบรษัทประกันภัยอื่น ทำให้บริโภคเทคะแนนให้เป็นสุดยอดแบรนด์ (โกลด์) ของประเทศไทยในหมวดบริษัทประกันภัย ผลจากการสำรวจโดยนิตยสาร Reader’s digest (เปลี่ยนชื่อจาก Super Brand เป็น Trusted Brand)

•  Best Surveyor Award 2013 โดยการคัดเลือกบุคคลากรด้านการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทประกันภัยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงาน และที่สำคัญเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนในธุรกิจประกันภัย

•  TCC BEST AWARD 2013 เป็นรางวัลองค์กรที่บริหารอย่างมีบรรษัทภิบาล ตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย ทั้งนี้เป็นการเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทย ที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมภิบาล

วิริยะประกันภัยดีไหม

วิริยะประกันภัยดีไหม บอกได้เลยว่าบริษัท วิริยะประกันภัย  ได้บ่มเพาะความรู้ ความเชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณ์   ด้านประกันวินาศภัยมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี บริษัท วิริยะ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลัก “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและสังคมโดยรวม มุ่งมั่นทำหน้าที่ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับคนในสังคม ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ซื่อตรง และเป็นธรรม เพื่อให้สังคมไทยเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการใส่ใจ พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงและความเจริญยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และนำพาสังคมไทยให้เติบโตก้าวไกลอย่างมีความสุขและยั่งยืน

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com