เครื่องยนต์ น้ำมันหล่อลื่น และวิธีใช้รถยนต์ที่ดีที่สุด

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ หมายถึง เครื่องจักรกล ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล พลังงานความร้อนเกิดจากสันดาปหรือการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในกระบอกสูบ เมื่อเกิดการจุดระเบิดก็จะไปขับเคลื่อนชิ้นส่วนต่างๆ เพราะฉนั้นการบำรุงรักษาและการใช้รถที่ดีก็จะเป็นการถนอมรถของเพื่อนๆให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และผลอีกด้านหนึ่งก็คือ ความปลอดภัยในการขับขี่ที่จะมีมากขึ้น ถ้าได้ทราบถึงวิธีการใช้รถให้เหมาะสมในสภาวะต่างๆสิ่งที่จะได้รับจากการใช้รถที่ดีก็คือ การประหยัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ เพื่อนๆจึงควรที่จะได้ทราบถึงวิธีการใช้รถที่ดี ดังต่อไปนี้ครับ

อุ่นเครื่องยนต์ก่อนออกรถ

ทุกๆครั้งก่อนที่เพื่อนๆจะใช้รถ ควรจะอุ่น เครื่องยนต์ ให้เครื่องทำงานถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม คือประมาณ 80 องศาเซลเซียส หรือเมท่อสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ทำงาน ควรปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานประมาณ 2-3 นาที ก่อนออกรถ การทำงานเช่นนี้เพื่อที่จะให้น้ำมันหล่อลื่นที่อยู่ในอ่างน้ำมันเครื่องทำการไหลหมุนเวียนไปยังระบบหล่อลื่นและชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะได้รับการหล่อลื่นอย่างเพียงพอ

การสังเกตุให้ดูที่เข็มวัดต่างๆที่หน้าปัด เช่น เข็มวัดอุณหภูมิต้องชี้ขึ้น สัญญาณไฟต่างๆต้องดับ โดยเฉพาะสัญญาณไฟน้ำมันเครื่องที่จะแสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์ทำงานถึงอุณหภูมิแล้วพร้อมที่จะใช้รถได้ ประโยชน์อีกอย่างของการอุ่นเครื่องก็คือ น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย จะได้รับการเคลื่อนไหวด้วย เพราะฉนั้นไม่ควรออกรถที่รุนแรงหรือวิ่งเร็วขณะออกรถ แต่ถ้าเพื่อนๆออกรถโดยไม่อุ่นเครื่อง การทำงานของเครื่องยนต์จะฝืนความเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความฝืดต้านทานสูง เครื่องยนต์ มีกำลังไม่พอ เครื่องยนต์จะสึกหรออย่างรวดเร็ว อายุการใช้งานก็จะน้อยลง

อย่าให้เครื่องยนต์ออกเเรงเกินควร

ขณะที่ออกรถหรือขับรถทุกครั้ง ท่านควรใช้เกียร์ต่ำออกรถ เช่นออกรถในเกียร์หนึ่งจะทำให้เครื่องยนต์มีกำลังไม่พอแต่ถ้าท่านออกรถในเกียร์สองจะทำให้เครื่องออกแรงเกินควร ถ้าเพื่อนๆจะต้องเร่งเครื่องความเร็วรอบสูงขึ้น ท่านจะต้องเลี้ยงคลัตช์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ เครื่องยนต์ มีความสึกหรอเป็นอย่างมาก เครื่องยนต์จะร้อนจัดและอายุการใช้งานของคลัตช์น้อยลง หรือบางครั้งเครื่องยนต์จะมีเสียงน็อคเมื่อเครื่องยนต์วิ่งช้าลง หรือวิ่งขึ้นทางชันในขณะที่ยังอยู่ในเกียร์สูง

ถ้าเพื่อนๆยังคงขับรถต่อไปซึ่งอยู่ในสภาพเช่นนี้นั้น จะทำให้เครื่องยนต์ผิดปกติ เครื่องยนต์ร้อนจัด สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอายุการใช้งานจะสั้นลง

กรณีที่ เครื่องยนต์ มีเสียงน็อคในขณะที่ขับช้าลง ควรเปลี่ยนเกียร์มาที่เกียร์ต่ำเสียงน็อคจะหายไป และอย่าเร่งเครื่องยนต์เปล่าๆให้เเรงเกินไป เพราะเครื่องยนต์นั้นมีขีดจำกัดความเร็วสูงสุด ถ้าความเร็วสูงเกินไปจะทำให้เครื่องยนต์เสียหาย เพื่อนๆควรที่จะระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ เพื่อนๆสามารถติดตามและอ่านบทความดีๆได้ที่ https://iplaynew.com