ไทยศรีประกันภัย

ไทยศรีประกันภัย

ไทยศรีประกันภัย  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 เดิมชื่อบริษัท ไทยศรีนครประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เป็นธุรกิจด้านการประกันอัคคีและภัยทางทะเล

ในปี พ.ศ. 2519 ธุรกิจด้านประกันภัยของ ไทยศรีประกันภัย ประสบความสำเร็จ และได้รับความน่าเชื่อถือบริษัท ไทยศรี ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์  ให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภทภัย

ในปี พ.ศ. 2530 ประกันไทยศรี ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2531 ไทยศรีประกันภัย ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท

ต่อมาในพ.ศ.2532 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น40 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็น ไทยศรีนครประกันภัย จำกัด  เพื่อรองรับบริการด้านบริการ อุบัติเหตุรถยนต์

ปี2534 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท

ปีพ.ศ.2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

แล้วเมื่อปี 2554 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ภารกิจ&วิสัยทัศน์  ไทยศรีประกันภัย

ไทยศรีประกันภัย จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นบริษัทอันดับแรกที่ลูกค้าจะเลือกเมื่อคำนึงถึง  

  • ประสบการณ์ที่ดีที่ลูกค้าได้รับ 
  • ความมั่นคงทางการเงิน 
  • และความรับผิดชอบต่อสังคม

จุดเด่นของ  ไทยศรีประกันภัย

     – จัดตั้งศูนย์บริการอุบัติเหตุภายในกรุงเทพฯ  และต่างจะหวัด ได้แก่

ภาคเหนือ : เชียงใหม่  แพร่ น่าน เชียงราย ลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชศรีมา  อุดรธานี

ภาคกลาง :นครปฐม พิษณุโลก สระบุรี(อำเภอพระพุทธบาท) นครสวรรค์ สมุทรสงคราม สมุทรสาครสุพรรณบุรี สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครนายก

ภาคตะวันออก : ชลบุรี(อำเภอเมือง,พัทยา,หัวหิน,ศรีราชา) ระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี

ภาคใต้ : สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต ตรัง นครศรีธรรมราช  กระบี่

     –  ไทยศรี มีเครือข่ายที่เข้าถึงและครอบคลุมทุกความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า  ซึ่งสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างง่ายดายโดยผ่านตัวแทนของบริษัท ตัวแทนอิสระ และนายหน้า หรือ ติดต่อผ่านระบบออนไลน์ อินเตอร์เน็ตและทางโทรศัพท์

    –  บริษัท ไทยศรีประกันภัย มีประสบการณ์กว่า 5 ทศวรรษ  ในการให้บริการและดูแลการรับแจ้งอุบัติเหตุของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  สม่ำเสมอและทำงานอย่างรวดเร็วในการให้บริการทุกขั้นตอน

    –  ไทยศรีเป็นหนึ่งในบริษัทอันดับต้นๆ ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ที่ทำให้คู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการของเรา

    –  ไทยศรีประกันภัย เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการงานด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่สามารถให้การบริการได้อย่างหลากหลาย เช่น งานด้านเครื่องกล เคมี โยธา ไฟฟ้า และพลังงาน นอกจากนี้เรายังเป็นทีมปฏิบัติการให้กับเครือข่ายของกลุ่มซูริคในเขตภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

   –  เราทำการจัดสรรประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยต่อที่ถูกจัดอันดับในกลุ่ม A- ขึ้นไปเท่านั้น

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com