ทางเอกทางโท  รู้ได้อย่างไร กฎจราจรที่หลายคนเข้าใจผิด

ทางเอกทางโท


ทางไหนทางเอก  ทางไหนทางโท  

เนื่องจากปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความเข้าใจกฎจราจรแบบผิดๆ  นำไปสู่ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เวลาเกิดอุบัติเหตุรถชนกันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักยกคำว่า ทางเอก กับ ทางโท มาเถียงกันเพื่อหาข้อสรุปว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูก แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าทางไหนเอก ทางไหนโท การเข้าใจกฎจราจร  รู้ว่าทางไหน ทางเอกทางโท เป็นเรื่องสำคัญมากในการใช้รถใช้ถนน และสามารถลดอุบัติเหตุบนถนนได้

 

ทางเอก หมายถึง ถนนเส้นทางหลัก ส่วนทางโท หมายถึง ถนนเส้นทางย่อย หรือทางรองลงมา แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจความหมายว่า ทางเอกคือถนนสายหลัก เป็นเส้นทางที่รถสามารถขับผ่านไปได้ก่อน ส่วนทางโท เป็นเส้นทางที่ต้องยอมให้รถทางหลักผ่านไปก่อน ความเข้าใจแบบนี้ไม่ผิดหรอกค่ะ แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าถนนเส้นที่เราขับอยู่เป็นทางเอก หรือทางโท และต้องเป็นฝ่ายให้ทาง

 

ทางเอก หรือเส้นทางหลัก จะมีป้ายสัญลักษณ์บอกว่าเป็นถนนเส้นทางหลัก  หรือถนนที่ไม่มีเส้นหยุด ป้ายเตือนให้หยุดตรงทางแยก ทางร่วมที่ตัดกับถนนอีกเส้นหนึ่ง ทางเอกอาจเป็นถนนขนาดเท่ากัน  หรือ ถนนใหญ่ก็ตาม

ทางโท หรือเส้นทางรอง หรือทางย่อย จะมีป้ายสัญลักษณ์บอกว่าเป็นเส้นทางรอง หรือสังเกตจากเส้นหยุด ป้ายจราจรบอกให้หยุด อยู่ตรงทางแยก ทางร่วมที่ตัดกับถนนอีกเส้น รวมถึงตรอกซอกซอยด้วย ไม่ว่าจะเป็นถนนขนาดเท่ากัน หรือขนาดใหญ่ก็ตาม

 

กรณีที่ถนนบริเวณ ทางเอกทางโท ตัดกัน ไม่มีป้ายสัญลักษณ์บอกว่าเป็นทางเดินรถทางเอก  ให้สังเกตจากเส้นประบนถนน หรือเส้นขาวทึบ ซึ่งบริเวณนั้นเส้นประหรือเส้นขาวทึบตัดขวางถนนเส้นใด ถือว่าถนนเส้นนั้นเป็นทางรอง หรือทางโท

กรณีที่ถนนบริเวณนั้นไม่มีเส้นประหรือเส้นขาวทึบตัดขวางกับถนนเส้นใด ให้ดูจากเลนถนน ถ้าถนนเส้นใดมีเลนมากกว่า ถือว่าเป็นถนนเส้นหลัก หรือทางเอก และถนนที่มีเลนน้อย ถือว่าเป็นถนนเส้นรอง หรือทางโทนั่นเอง

 

หลักการขับรถผ่านทางแยก ทางร่วม และวงเวียน

ผู้ขับรถทางเอกสามารถขับผ่านไปก่อน ผู้ขับรถทางโทต้องหยุดรถยอมให้รถทางเอกไปก่อนเสมอ ถ้าขับถนนที่เป็นวงเวียน ผู้ขับรถทางขวามือต้องยอมให้รถทางซ้ายมือของตนขับผ่านไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้น

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุตรงทางแยก ทางร่วม  ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ขับรถทางโทจะผิดตลอด ทางเอกถูกเสมอ เพราะจะดูจากหลักฐานต่างๆก่อนจะตัดสินฝ่ายผิดฝ่ายถูก ได้แก่ สัญญาณไฟจราจร กล้องวงจรปิด พยานที่เห็นเหตุการณ์ รวมทั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถ

เมื่อเราทำความเข้าใจเรื่อง ทางเอกทางโท เข้าใจกฎจราจรกันแล้ว ก็ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีใครต้องเดือนร้อน ไม่เกิดการสูญเสีย ที่สำคัญที่สุดของการขับรถต้องไม่ประมาท และมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางเพื่อให้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย

ที่มา https://www.thaideemove.com/