ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร มีอะไรบ้าง มีกี่ประเภท การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทน คือ การที่บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุโดยรถคันที่เอาประกันภัย จะรับผิดชอบในเรื่องของ ทรัพย์สินส่วนบุคคลภายนอก ชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อตัวรถที่เอาประกันภัย โดยค่าชดใช้ที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยอ้างอิงจากกรมธรรม์ และ ราคารถยนต์ตามตลาดกลาง ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะต้องระวังค่าเสื่อมราคา เนื่องจากว่า ทรัพย์สินบางประเภทที่คำนวณมาอาจจะมีค่าเสื่อมราคาอยู่ด้วย

ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

กฎหมายว่าด้วย สินไหมทดแทน จะเปรียบเสมือนกับ ค่าชดเชยความเสียหาย เมื่อมีการละเมิดต่างๆเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า “คู่กรณี” จนทำให้คู่กรณีเกิดความเสียหาย ผู้ละเมิด จะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าสินไหมทดแทน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยจะเรียกว่าการคืนค่าเสียหายก็ได้ การคืนค่าเสียหาย อาจจะเป็นการทดแทนค่าทรัพย์สิน ร่างกาย และชีวิต โดยจะเปรียบเทียบค่าเสียหายตามมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงมากที่สุด

ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์

ความหมายสำหรับประกันภัย คือ ค่าเสียหายที่ผู้ละเมิดจะต้องจ่ายให้นั้น จะคำนวณออกมาตามข้อเท็จจริง เมื่อได้จำนวนเงินแล้วจะจ่ายเป็นเงินอย่างเดียวเท่านั้น และจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพียงอย่างเดียว ซึ่งถ้าพูดถึงฝ่ายรับค่าสินไหมทดแทน อาจจะเป็นได้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ โดยดูจากรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สินไหมทดแทน ถ้าพูดกันภาษาบ้านๆ คือ การเยียวยาความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยกระทำขึ้น โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ชดใช้แทน เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและส่งกระทบกับการเงินของผู้เอาประกันภัย และเป็นผลตอบแทน โดยจะทดแทนเป็นจำนวนเงินเพียงอย่างเดียว ซึ่งค่าเสียหายต่างๆ จะต้องสามารถคำนวณออกมาเป็นมูลค่าตัวเงินได้ ดังนั้นจะไม่มีส่วนค่าเสียหายที่เรียกว่า ค่าปลอบขวัญ ใดๆเลยเกี่ยวกับประกันภัยนั่นเอง

บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนยังไง ?

บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้กับผู้เอาประกันภัย ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งได้ตกลงเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จึงยินยอมออกมาเป็นเงื่อนไขสัญญาที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน โดยในสัญญาจะมีทั้งส่วนที่ผู้เอาประกันควรจะได้รับและส่วนของข้อยกเว้นการได้รับสินไหมทดแทน กรณีที่เป็นความเสียหายนอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะมีตัวกลางที่เรียกว่า ผู้พิจารณาสินไหม จะมีหน้าที่ในการประเมินความเสียหายที่ดูจากความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยถ้าบริษัทประกันภัยที่มีการดำเนินงานด้วยความเป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อขอค่าชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วมากๆ เพราะบริษัทประกันภัยที่ดีจะต้องเห็นความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยมาเป็นอันดับแรกนั่นเอง

การเคลมประกัน

การเคลมประกันภัย ถ้าให้พูดถึงประสบการณ์ตรงของผมเอง ผมก็ไม่อยากเข้าเคลมหรอกครับถึงแม้จะทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เอาไว้ เพราะไม่มีใครอยากให้รถของตัวเองเกิดการเฉี่ยวชน แต่ในเมื่อเกิดการเฉี่ยวชน ก็ต้องเข้ารับการเคลม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด โดยจะต้องดูจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อาทิเช่น ค่าสินไหมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หากเราทำสัญญาควรจะอ่านรายละเอียดไว้ให้ดีนะครับ จะได้รู้ว่าความคุ้มครองมีมากน้อยเพียงใด

คงไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายเกิดขึ้น ลองคิดดูว่า ค่าสินไหมทดแทน ที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้แทนเราเป็นจำนวนเงินให้กับคู่กรณี คุ้มค่าแค่ไหน และถ้าหากเราไม่ได้ทำประกันภัยเอาไว้ และต้องจ่ายเอง จะกระทบต่อเงินในกระเป๋าเราเพียงใด ดังนั้นเมื่อเห็นความคุ้มค่าแล้ว ทำประกันภัยรถยนต์ ไว้บ้างก็ดีนะครับ ประกันชั้น 1 2+ 3+ หรือ ประกันชั้น3 ก็ได้ครับ เพื่อความสบายใจในเวลาเกิดเหตุนั่นเอง


แนะนำโดย : Iplaynew.com
ข้อมูลโดย : https://www.easyinsure.co.th/