สัญญาซื้อขายรถยนต์ แบบผ่อนชำระ กับ แบบเงินสด ต่างกันอย่างไร ?

สัญญาซื้อขายรถยนต์

สัญญาซื้อขายรถยนต์

สัญญาซื้อขายรถยนต์ เป็นพยานสำคัญในการซื้อขายรถยนต์ โดยการลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการฉ้อโกง ซึ่งจะมีแบบฟอร์มให้กรอกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่กรมขนส่งฯ จะนำไปตรวจสอบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยแบบฟอร์มซื้อขายรถยนต์สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่นี่ > สัญญาซื้อขายรถ

ตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญาซื้อขายรถยนต์

ตัวอย่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ ฉบับนี้อัพเดทมาจากปี 2560 โดยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเล็กน้อยเพื่อตอบสนองกฎหมายที่ควบคุมสัญญาฉบับนี้ ทำให้ฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุด 2561 เป็นแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกออกแบบมาเพื่อให้กรอกรายละเอียดง่ายกว่าเดิม ทำให้ตอนที่เราไปยื่นกับเจ้าหน้าที่เกิดความรวดเร็วมากขึ้นนั่นเอง

โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง มาดูกันเลย !!!

การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถือเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากถ้าเราลืมเอกสารเมื่อไปถึงกรมขนส่งฯแล้วเราจะต้องกลับมาเอา เพราะเจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการให้หากเอกสารไม่ครบถ้วน ดังนั้นนอกจากเอกสารสัญญาซื้อขายรถยนต์ เราจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแบบคำขอโอนและรับโอน
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีโอนลอยและผู้ขายไม่ได้มาทำการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเอง
 • สัญญาซื้อขายรถ
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 • หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีซื้อขายในนามบริษัท

ขั้นตอนการยื่นสัญญาซื้อขายรถยนต์

ขั้นตอนการยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ คือ เมื่อเข้าไปที่กรมขนส่งฯแล้วไม่รู้จะไปยื่นตรงไหนให้เดินตรงไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสอบถาม หรือมองป้ายที่เขียนว่าช่องบริการโอนรถ แล้วยื่นเอกสารที่ผมแนะนำไปเบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเอกสารผ่านเราจะต้องชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งค่าธรรมเนียมเราควรจะเตรียมให้พอดีเพราะไม่แพงกว่าที่คิดและจะทำให้การดำเนินเรื่องเร็วขึ้นอีกเยอะเลย โดยค่าธรมมเนียมต่างๆมีดังนี้

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมคำขอโอนรถ 5 บาท
 • ค่าโอนรถ 100 บาท
 • ค่าภาษีอากรซื้อขาย 0.5% บาท ซึ่งเทียบได้กับ 100,000 ละ 500 บาท โดยทางกรมการขนส่งทางบกจะประเมินราคารถของคุณ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  • ปีที่รถคันนั้นจดทะเบียน
  • ราคากลางทั่วไปที่ซื้อ (ราคาตลาดซื้อขาย)
  • ขายรถ
  • สภาพรถ ณ วันที่ซื้อขาย

กรณีการโอนปิดบัญชีเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ คือ การนำเงินของตนไปปิดไฟแนนซ์เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองรถยนต์ เมื่อทำสัญญาซื้่อขายรถยนต์เรียบร้อยจะไม่ต้องชำระค่าภาษีอากรซื้อขาย เพราะทางกรมขนส่งฯคิดรวมไปในค่าธรรมเนียมแล้ว เพื่อไม่ให้เราเสียเงินซ้ำซ้อนให้ตรวจสอบรายละเอียดว่ากรมขนส่งฯได้รวมยอดไปแล้วหรือยัง เพื่อไม่ให้เราเสียเงินเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง


แนะนำโดย : iplaynew.com
ข้อมูลโดย : https://richcarsthailand.com/