ต่อใบขับขี่รถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมขั้นตอนการดำเนินการ 2561

ต่อใบขับขี่รถยนต์
ต่อใบขับขี่รถยนต์ ใช้อะไรบ้าง เสียเงินที่บาท มาดูคำตอบกันเลย

ต่อใบขับขี่รถยนต์

ใบขับขี่ คือ ใบอนุญาตขับขี่เพื่อระบุว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะขับรถสู่ถนนจริง เกี่ยวข้องกับกฎหมายจราจร เพราะถ้าใครไม่มีใบขับขี่หรือไม่พกใบขับขี่ จะต้องถูกจับปรับตามกฎหมายกำหนด ดังนั้นหากใบขับขี่ของคุณหมดอายุ ต้องรีบดำเนินการ ต่อใบขับขี่รถยนต์ ให้เรียบร้อยก่อน และไม่จำเป็นต้องหมดอายุถึงไปต่อใบขับขี่ เนื่องจากว่าทางกรมการขนส่งทางบกมีบริการต่อล่วงหน้าอีกด้วย

เงื่อนไขการต่อใบขับขี่รถยนต์

 1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่จากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น และจะต้องมีใบขับขี่เดิมอยู่แล้ว
 2. ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติตามกำหนด อาทิเช่น ไม่เคยตาบอดสี แต่ผ่านไป 5 ปีต้องมาต่อใบขับขี่เกิดอาการตาบอดสี จึงไม่สามารถต่อใบขับขี่ได้
 3. กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปีจะต้องมาติดต่อที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบก เพื่อจองคิวได้ทั่วประเทศ หรือโทรสอบถามได้ที่ 1584

ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทนใบขับขี่
 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ยื่นเอกสาร พร้อมแจ้งว่ามาต่อใบขับขี่
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น หากเอกสารครบถ้วน จะออกใบคำขอให้คุณ
 3. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี (ป้องกันโรคตาบอดสี เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในการขับขี่)
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาของเท้า ความสามารถในการใช้เบรคเท้าและไหวพริบ
 4. เข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง ดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน ขอ้ห้าม ข้อควรระวัง ประมาณ 40-50 นาที
 5. ชำระค่าธรรมเนียม
 6. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 7. จ่ายค่าธรรมเนียมการออกใบขับขี่

ต่อใบขับขี่รถยนต์ใช้เงินกี่บาท

 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 500 บาท
 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าใบขับขี่ 100 บาท
  • รวม 605 บาท

ต่อใบขับขี่รถยนต์ใช้ใบรับรองแพทย์ไหม

 • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน (ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)
 • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และต้องใช้ใบรับรองแพทย์

จองคิวต่อใบขับขี่อย่างไร

แนะนำว่าสำหรับใครที่จะต่อใบขับขี่รถยนต์ ให้เดินทางเข้าไปที่กรมการขนส่งทางบกได้เลย เนื่องจากปัจจุบันเวลาในการดำเนินการรวดเร็วขึ้น มีการจัดระเบียบแยกระหว่างผู้ต่อใบขับขี่และผู้มาสอบใบขับขี่ใหม่ เพียงใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ชั่วโมงก็เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นไปถึงแล้วจองคิวยืนรอสักครู่ เจ้าหน้าที่ก็เรียกเราเข้าไปดำเนินการทันที

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลย เพราะเวลาไปถึงกรมขนส่งหากลืมเอกสารหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการต่อใบขับขี่ให้ได้เลย จะต้องให้เรากลับมาเอาเอกสารซึ่งเสียเวลาเป็นอย่างมาก ดังนั้นสงสัยให้ถามเพื่อความชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


แนะนำโดย : iplaynew.com
ข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก