เอกสารกรมธรรม์รถหาย ขอใหม่ได้ไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารกรมธรรม์รถหาย

เอกสารกรมธรรม์รถหาย

เอกสารกรมธรรม์รถ เมื่อเกิดการสูญหายจะต้องรีบแจ้งความ เพื่อลงบันทึกประจำวันทันที ในกรณีที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องโทรไปหาบริษัทประกันภัย เพื่อยื่นคำขอใบเอกสารกรมธรรม์ใหม่ ซึ่งจะต้องใช้เอกสารส่วนตัวของเรา เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ใช้เอกสารอะไรบ้างไปดูกันเลย

เอกสารกรมธรรม์รถหาย ใช้เอกสารอะไรบ้าง

  • ใบแจ้งความ หรือ สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เอาประกันภัย
    • หากไม่ได้ติดต่อด้วยตนเอง
    • หนังสือมอบอำนาจ
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ติดต่อ

  • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

การทำใบเอกสารกรมธรรม์รถหาย สามารถแจ้งความและขอใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ประกันหมดอายุ และก่อนยื่นเอกสาร ควรเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา แนะนำว่าควรไปตั้งแต่เช้าๆ เพื่อที่จะประหยัดเวลารอคิว และคนไม่เยอะอีกด้วย


แนะนำโดย : iplaynew.com