ข้อควรระวังเกี่ยวกับประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส คนมีรถไม่ควรพลาด เรื่องใกล้ตัว

บทความรถยนต์ดีๆ
บทความประกันภัยรถยนต์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ใครอยากทำก็ทำได้  ไม่มีการบังคับให้ทำ  สามารถที่เลือกซื้อได้กับบริษัทประกันที่ให้บริการตามกำลังเงิน และความคุ้มครองที่เราเองนั้นสามารถที่จะเลือกทำได้  ซึ่งในปัจจุบันก็มีให้เลือกหลากหลายแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส

โดยทั่วไปแล้วประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส  จะมีความคล้ายคลึงกับประกันชั้น 3 ทั่วไป แต่ว่าจะให้ความคุ้มครองมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อเพิ่มเติมในส่วนสัญญาประกันภัยเบ็ดเตล็ด   ซึ่งเลือกความคุ้มครองที่แยกออกต่างหากจากสัญญาหลักที่ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน ร่างกาย และ อนามัยของบุคคลภายนอก  โดยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายรถยนต์คันเอาประกันตามวงเงินที่ทางบริษัทแต่ละแห่งได้กำหนดเอาไว้  ซึ่งมีเงื่อนไขอยู่ว่าจะชดใช้ให้ในกรณีที่ผู้เอาประกันชนยานพาหนะทางบก และหากฝ่ายผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง   จึงส่งผลทำให้ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส   เหมาะกับคนที่มีกำลังเงินน้อยที่จะต้องใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ แต่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปกติ   เป็นคนที่ใช้รถยนต์คันเอาประกันน้อย หรือเป็นคนขับรถที่มีประสบการณ์มีความระมัดระวังและมีความเสี่ยงในการเกิดรถชนกับยานพาหนะทางบกน้อย  ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการโจรกรรมรถยนต์ หรือ น้ำท่วม ไฟไหม้ และรถยนต์คันเอาประกันควรจะมีอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป เนื่องจากบริษัทประกันภัยไม่รับประกันให้ แต่ต้องการความคุ้มครองเผื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ส่วนข้อควรระวังในการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัสในแต่ละครั้ง ที่ผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์มาใช้งานต้องระวัง ก็คือ

  • บริษัทประกันภัยรถยนต์บางแห่ง อาจจะไม่มีการเรียกเก็บในส่วนของค่าเสียหายส่วนแรกที่เป็นจำนวนเงินต่างๆ  แต่จะอาจจะรียกเก็บเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพิ่มแทน  จึงทำให้เหมาะกับคนที่ใช้รถที่คิดว่าหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์ชนที่ตนเองนั้นเป็นฝ่ายผิดอยู่บ่อยๆ
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส จะมีการให้ความคุ้มครองเหมือนประกันชั้น 3 ทุกประการ แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปจากประกันชั้นสามก็คือ  การทำประกันภัยเพิ่มเติมได้ หรือเป็นการทำประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทหนึ่ง  ซึ่งไม่ถือว่าเป็นประกันภัยมาตรฐาน
  • เนื่องจากในปัจจุบันมีการประกาศใช้ประกันภัยชั้น 5 ที่จากเดิมมีแค่เพียง 4 ประเภท ที่ทางกรมการประกันภัย โดยแบบกรมธรรม์มาตรฐานดังกล่าวนั้นจะสามารถนำไปใช้กับประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ และ ประเภท 2 พิเศษได้ ที่จะสามารถให้ความคุ้มครองในกรณีต่างๆที่รวมไปถึงกรณีรถยนต์สูญหาย และ ไฟไหม้ แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของวงเงินเช่นกัน  ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะกับกลายๆคนเช่นกัน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำ ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส จะให้ความคุ้มครองที่เหมาะกันประกันชั้น 3 ทุกประการ แต่ก็มีบางส่วนที่ทำให้แตกต่างกัน ที่สำคัญการทำประกันประเภทนี้ยังสามารถที่จะเลือกการคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้อีกด้วย  ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่งบน้อย  เนื่องจากสามารถเลือกความคุ้มครองได้  ที่ส่งผลทำให้เบี้ยประกันต่างๆลดน้อยลงไปด้วย เนื่องจากเบี้ยประกันส่วนใหญ่ของประกันประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับการเลือกความคุ้มครองของผู้ที่ทำประกันภัย

 

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่ http://www.easyinsure.co.th/