ซื้อรถต่อมา….เจ้าของรถสามารถยกยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ได้หรือไม่

เทคนิคด้านประกันภัยรถยนต์
บทความดีๆที่ไม่ควรมองข้าม

ซื้อรถต่อมา….เจ้าของรถสามารถยกยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ได้หรือไม่

ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่หันมาซื้อรถมือสองมาใช้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นซื้อจากเจ้าของเองหรือบางครั้งก็ซื้อมาจากเต้นรถ  เมื่อซื้อรถมาแล้วหลายคนก็มักจะกังวลและเกิดคำถามขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของกรมธรรม์รถว่าจะเป็นอย่างไร  เมื่อซื้อรถมาเป็นของเราแล้วดังเช่นในกรณีตัวอย่างที่เรามานำเสนอในวันนี้

นิสา (นามสมมุติ) เธอได้ซื้อต่อรถจากเพื่อนของเธอ  แต่ในสัญญาซื้อขายรถไม่ได้เขียนหรือระบุเรื่องของการโอนกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ เอาไว้ แต่นิสาเองเคยได้ยินมาว่าถ้ามีการเปลี่ยนเจ้ารถยนต์กรมธรรม์จะโอนโดยอัตโนมัติ อย่างนี้เจ้าของกรมธรรม์เก่าหรือเจ้าของรถคนเดิมสามารถเรียกเวนคืนกรมธรรม์คืนได้ไหม   จากรณีตัวอย่างเราในฐานของคนขายประกันมีคำตอบมาให้ค่ะ

จากกรณีของนิสา  เรื่องของกรมธรรม์รถนั้น เมื่อมีการซื้อขายหรือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ครอบครองรถ   โดยปกติทั่วไปแล้วความคุ้มครองทางประกันภัยก็จะยังคงตามไปกับเจ้าของรถคนใหม่ จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์นั้น แต่ข้อเสียก็มีอยู่ว่าในบางครั้งอาจเกิดความยุ่งยากในเรื่อของกรณีที่ต้องมีการจ่ายเงินคืนผู้เอาประกัน อาทิเช่น  ผู้เอาประกันจะต้องสำรองจ่ายค่ารถยก ค่ารักษาพยาบาล หรือแม้กระทั่งรถหาย หรือคืนทุน เนื่องจากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ จะจ่ายให้ในชื่อของผู้เอาประกันเท่านั้น นั้นก็คือ เจ้าของรถยนต์คนเดิมนั้นเอง  แต่หากไม่อยากจะให้เกิดความยุ่งยากดังกล่าวเกิดขึ้นและไม่ทำให้เกิดความสับสนที่ตามมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกรรมสิทธิ์รถก็จะต้องมีการแจ้งให้กับทางบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ที่เจ้าของคนเดิมที่ทำไว้ให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  โดยขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์มีอยู่ว่า   ให้เจ้าของรถคนใหม่นำเอกสารให้บริษัทประกันกันภัยหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของรถแล้ว คือ เอกสารสำเนาทะเบียนรถที่มีการการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของกรรมสิทธ์  จากนั้นทางบริษัทประกันภัยก็จะออกสลักหลักเปลี่ยนแปลงให้ ซึ่งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงชื่อในกรมธรรม์ทางบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ในครั้งนี้ทางเจ้าของรถคนใหม่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดในการดำเนินการ

จะเห็นได้ว่าในกรณีดังกล่าวของนิสา เรื่องของกรมธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติในเรื่องของความคุ้มครอง  แต่ในกรณีของการเวนคืนนั้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดความยุ่งยากในส่วนนี้ได้ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงซื้อขายก็ให้ทำตามขั้นตอนที่เราบอกด้วยการแจ้งบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ให้ทราบว่ามาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกรมสิทธิ์ ด้วยวิธีการง่ายๆ คือ  การนำเอกสารสำเนาทะเบียนรถที่มีการการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของกรรมสิทธ์ ซึ่งหลังจากการยืนเอกสารทางบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ก็จะทำการออกสลักหลักเปลี่ยนแปลงให้ โดยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  หากทำตามขั้นตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเจ้าของเดินจะสามารถเวนคืนหรือเกิดความยุ่งยากในการเวนคืนได้แล้วค่ะ  เพียงแค่ใส่ใจอีกสักนิดในเรื่องของรายละเอียด แจ้งให้ทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับรถทราบอย่างเช่นบริษัท ประกันภัยรถยนต์ เพียงเท่านี้ปัญหาในเรื่องของการเวนคืนหรือความยุ่งยากเกี่ยวกับกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
อ่านต่อได้ที่ http://www.easyinsure.co.th/