ทางเอกทางโท  รู้ได้อย่างไร กฎจราจรที่หลายคนเข้าใจผิด

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความเข้าใจกฎจราจรแบบผิดๆ  นำไปสู่ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เวลาเกิดอุบัติเหตุรถชนกันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักยกคำว่า ทางเอกทางโท มาเถียงกันเพื่อหาข้อสรุปว่าใครผิดใครถูก แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าทางไหนเอก ทางไหนโท