ซื้อรถต่อมา….เจ้าของรถสามารถยกยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ได้หรือไม่

ซื้อรถต่อมา….เจ้าของรถสามารถยกยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ได้หรือไม่ ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่หันมาซื้อรถมือสองมาใช้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นซื้อจากเจ้าของเองหรือบางครั้งก็ซื้อมาจากเต้นรถ  เมื่อซื้อรถมาแล้วหลายคนก็มักจะกังวลและเกิดคำถามขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของกรมธรรม์รถว่าจะเป็นอย่างไร  เมื่อซื้อรถมาเป็นของเราแล้วดังเช่นในกรณีตัวอย่างที่เรามานำเสนอในวันนี้ นิสา (นามสมมุติ) เธอได้ซื้อต่อรถจากเพื่อนของเธอ  แต่ในสัญญาซื้อขายรถไม่ได้เขียนหรือระบุเรื่องของการโอนกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ เอาไว้ แต่นิสาเองเคยได้ยินมาว่าถ้ามีการเปลี่ยนเจ้ารถยนต์กรมธรรม์จะโอนโดยอัตโนมัติ อย่างนี้เจ้าของกรมธรรม์เก่าหรือเจ้าของรถคนเดิมสามารถเรียกเวนคืนกรมธรรม์คืนได้ไหม   จากรณีตัวอย่างเราในฐานของคนขายประกันมีคำตอบมาให้ค่ะ จากกรณีของนิสา  เรื่องของกรมธรรม์รถนั้น เมื่อมีการซื้อขายหรือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ครอบครองรถ   โดยปกติทั่วไปแล้วความคุ้มครองทางประกันภัยก็จะยังคงตามไปกับเจ้าของรถคนใหม่ จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์นั้น แต่ข้อเสียก็มีอยู่ว่าในบางครั้งอาจเกิดความยุ่งยากในเรื่อของกรณีที่ต้องมีการจ่ายเงินคืนผู้เอาประกัน อาทิเช่น  ผู้เอาประกันจะต้องสำรองจ่ายค่ารถยก ค่ารักษาพยาบาล หรือแม้กระทั่งรถหาย หรือคืนทุน เนื่องจากบริษัท ประกันภัยรถยนต์ จะจ่ายให้ในชื่อของผู้เอาประกันเท่านั้น นั้นก็คือ เจ้าของรถยนต์คนเดิมนั้นเอง  แต่หากไม่อยากจะให้เกิดความยุ่งยากดังกล่าวเกิดขึ้นและไม่ทำให้เกิดความสับสนที่ตามมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกรรมสิทธิ์รถก็จะต้องมีการแจ้งให้กับทางบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ที่เจ้าของคนเดิมที่ทำไว้ให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  โดยขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์มีอยู่ว่า   ให้เจ้าของรถคนใหม่นำเอกสารให้บริษัทประกันกันภัยหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของรถแล้ว คือ เอกสารสำเนาทะเบียนรถที่มีการการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของกรรมสิทธ์  จากนั้นทางบริษัทประกันภัยก็จะออกสลักหลักเปลี่ยนแปลงให้ ซึ่งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงชื่อในกรมธรรม์ทางบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ในครั้งนี้ทางเจ้าของรถคนใหม่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดในการดำเนินการ จะเห็นได้ว่าในกรณีดังกล่าวของนิสา เรื่องของกรมธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติในเรื่องของความคุ้มครอง  แต่ในกรณีของการเวนคืนนั้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดความยุ่งยากในส่วนนี้ได้ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงซื้อขายก็ให้ทำตามขั้นตอนที่เราบอกด้วยการแจ้งบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ให้ทราบว่ามาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกรมสิทธิ์ ด้วยวิธีการง่ายๆ คือ  การนำเอกสารสำเนาทะเบียนรถที่มีการการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของกรรมสิทธ์ ซึ่งหลังจากการยืนเอกสารทางบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ก็จะทำการออกสลักหลักเปลี่ยนแปลงให้ โดยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  […]

ข้อควรระวังเกี่ยวกับประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส คนมีรถไม่ควรพลาด เรื่องใกล้ตัว

ข้อควรระวังเกี่ยวกับประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ใครอยากทำก็ทำได้  ไม่มีการบังคับให้ทำ  สามารถที่เลือกซื้อได้กับบริษัทประกันที่ให้บริการตามกำลังเงิน และความคุ้มครองที่เราเองนั้นสามารถที่จะเลือกทำได้  ซึ่งในปัจจุบันก็มีให้เลือกหลากหลายแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส โดยทั่วไปแล้วประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส  จะมีความคล้ายคลึงกับประกันชั้น 3 ทั่วไป แต่ว่าจะให้ความคุ้มครองมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อเพิ่มเติมในส่วนสัญญาประกันภัยเบ็ดเตล็ด   ซึ่งเลือกความคุ้มครองที่แยกออกต่างหากจากสัญญาหลักที่ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน ร่างกาย และ อนามัยของบุคคลภายนอก  โดยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายรถยนต์คันเอาประกันตามวงเงินที่ทางบริษัทแต่ละแห่งได้กำหนดเอาไว้  ซึ่งมีเงื่อนไขอยู่ว่าจะชดใช้ให้ในกรณีที่ผู้เอาประกันชนยานพาหนะทางบก และหากฝ่ายผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง   จึงส่งผลทำให้ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส   เหมาะกับคนที่มีกำลังเงินน้อยที่จะต้องใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ แต่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ปกติ   เป็นคนที่ใช้รถยนต์คันเอาประกันน้อย หรือเป็นคนขับรถที่มีประสบการณ์มีความระมัดระวังและมีความเสี่ยงในการเกิดรถชนกับยานพาหนะทางบกน้อย  ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการโจรกรรมรถยนต์ หรือ น้ำท่วม ไฟไหม้ และรถยนต์คันเอาประกันควรจะมีอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป เนื่องจากบริษัทประกันภัยไม่รับประกันให้ แต่ต้องการความคุ้มครองเผื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ส่วนข้อควรระวังในการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัสในแต่ละครั้ง ที่ผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์มาใช้งานต้องระวัง ก็คือ บริษัทประกันภัยรถยนต์บางแห่ง […]

หลักการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ที่น่าสนใจ สามารถใช้งานได้จริง ไม่ต้องกังวล

หลักการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ เป็นรูปแบบประกันอย่างหนึ่ง และอีกหลายๆแบบ เช่น ประกันภัยรถยนต์  ที่เราต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เพราะด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ที่อาจจะเข้ามาส่งผลให้เราต้องเข้าออกโรงพยาบาล โดยไม่สามารถคาดเดาได้ จนเป็นผลทำให้เราต้องเสียงานการ และเสียเงินทองไปกับค่ารักษาพยาบาลต่างๆ อีกมากมาย ทำให้กระทบต่อระบบการหมุนเงินของเรา ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเงินจนเดือดร้อนตามมา สำหรับคนที่กำลังคิดจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ เราควรมีการศึกษาข้อมูลประกัน ในรูปแบบการคุ้มครองต่างๆ ที่มีให้เลือกจำนวนมากในปัจจุบัน เพราะคนที่ไม่เคยทำประกันสุขภาพมาก่อน อาจจะเกิดข้อสงสัยว่า ตนเองนั้นควรเลือกประกันแนวไหน จึงจะเหมาะสมกับตนเองที่สุด ไอเดียง่ายๆ สำหรับการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ได้อย่างชาญฉลาดต่อไปนี้ ที่จะช่วยให้คุณสามารถซื้อประกันได้อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา และได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมมากที่สุด ควรศึกษารูปแบบของประกันสุขภาพ ที่เราต้องการเลือก โดยพยายามมองหาว่า  ประกันภัยรถยนต์ นั้นๆ มีการคุ้มครองในลักษณะไหน เป็นแบบที่กรณีเกิดเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา จะมีการคุ้มครองทันที หรือจะต้องรอให้เป็นไปตามกำหนดสัญญาเสียก่อน จึงจะได้รับการคุ้มครอง โดยส่วนมาก ตามหลักของจิตวิทยาแล้ว ควรซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมผู้ป่วยนอกด้วย เพราะคนส่วนมากไม่ชอบการนอนโรงพยาบาล ก็จะช่วยให้เราสามารถได้รับการคุ้มครอง และชดเชยค่ารักษาบริการได้ ตรวจสอบโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือ โดยพยายามดูว่า ประกันที่เราเลือกนั้น มีการครอบคลุมโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงมากน้อยเพียงใดนั่นก็เพราะเพื่อความสะดวก เมื่อเราเกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด นอกจากนั้น ประกันไหนที่มีโรงพยาบาลในเครือมากกว่า ก็จะยิ่งเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับผู้เอาประกันมากกว่า ในเรื่องของการไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน ตรวจสอบค่าความคุ้มครองของประกัน […]

ชีวิตคนเราไม่แน่นอน สิ่งที่ไม่คาดฝัน สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด ดังนั้น ประกันภัยรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญ !!

 ชีวิต คนเราไม่มีอะไรแน่นอน  บางคนมักจะ ระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอ พยามมีสติอยู่ตลอด แต่ก็ไม่วาย ที่จะพบเจอปัญหาเรื่องราวร้ายๆ แน่นอน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นเรื่องอุบัติเหตุ ที่ไม่คาดฝันบนท้องถนน   สิ่งที่ทุกคนควรทำ นั่นก็คือ การทำประกัน ประเภท ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยรถยนต์ หรือประกันสุขภาพ หรืออะไรก็ได้ ที่สามารถคุ้มครอง และชีวิตของเราได้ คนเราจะทำอะไรก็ควรที่จะไตร่ตรอง คิดให้ดี ก่อนที่จะลงมือทำ  เพราะโลกแห่งความจริงนั้น มันไม่เหมือนเทพ นิยาย ถ้าหาก เกิดการผิดพลาดขึ้นมา แล้วหวังจะไปแก้ไข อดีต  ถ้าคุณคิดแบบนั้น คงเป็นความคิดที่แปลกน่าดู เพราะว่าโลกแห่งความจริงนั้น มันไม่มีที่ไว้สำหรับคนที่ ไม่มีสติ เพราะบางที คนบางคน ระมัดระวังตัวเองมากๆ กับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน แต่ก็ ยังพลาดท่า จนได้  เพราะโลกมันเป็นแบบนี้ไง เรื่องสติเลยสำคัญมากๆ หากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา จะได้แก้สถานการณ์ถูก  เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ยิ่งที่ใครใช้รถยนต์ ใช้ถนน แบบนั้น ก็ควรที่จะระมัดระวัง เป็นพิเศษ เพราะคำว่า อุบัติเหตุ […]

เรื่องเล่าประสบการณ์อุบัติเหตุ ที่น่าสนใจ เอาไว้เป็นบทเรียนสำหรับเพื่อนๆ จะได้รู้วิธีการแก้ไข เมื่อเกิดขึ้นจริง

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ ผมอยากจะมาเล่าเรื่อง ประสบการณ์ เกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์ ที่พึ่งได้เจอมากับตัวเลย ซึ่ง ตัวผมเองนั้น ก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเลย ความฝันมันต่างจากความจริงมากๆ ถ้าเราฝันแล้วเราตื่นมา มันก็เป็นเหมือนเรื่องโกหก เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริง  ต่างจากความจริง ซึ่งแน่นอน เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ อะไรก็แล้วแต่ แน่นอนเลยครับ มันไม่ใช่ฝัน และไม่สามารถย้อนเวลา ได้ อีก จึงอยากจะมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆ เข้าเรื่องเลยนะครับ ก็คือว่ามันเป็นเรื่องราวที่ ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย จริงๆ นอกจากจะเสียเวลาแล้ว ค่าใช้จ่ายก็ยังต้องเสียแน่นอนครับ สำหรับคนหาเช้ากินค่ำ อย่างเราๆ พนักงาน ออฟฟิต แค่เงินใช้ ให้ครบเดือน ก็ยังแทบจะไม่พอกิน แถมยังจะต้องเกิดเหตุร้ายๆ เข้ากับตัวเองอีก เรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อเช้าครับ ก็ ผมออกจากบ้าน เวลาปกติก็ ประมาณ7.30 น ซึ่งเป็นเวลาที่จะต้องออกจากบ้านทุกวันอยู่แล้ว ก็ขับรถออกมา ไม่ได้รีบอะไร ก็ขับไปเรื่อยๆ แต่สิ่งที่ไม่คาดฝัน ก็เกิดขึ้นจนได้ ทั้งๆที่ ผมไม่ได้ขับรถเร็วอะไรเลย […]

เรื่องเล่าประสบการณ์ อุบัติเหตุ ที่ไม่คาดฝัน อาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้อ่าน หวังว่าคงเป็นประโยชน์

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ดิฉันจะมาเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวฉันเอง มันเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อน ๆดีนะที่ได้ทำ ประกันภัยรถยนต์ ไว้ ระหว่างเดินทางนั่งรถมีเหตุการณ์หนึ่ง ในขณะการเดินทางฉันและเพื่อนๆ ได้นั่งอยู่หลังรถกระบะ เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายๆ นั้นขึ้นจึงสร้างความตกใจและกลัวเป็นอย่างมาก ในขณะที่กำลังเดินทางไปที่ทะเลกับครอบครัวและเพื่อนเป็นความรู้สึกที่มีความสุขมาก ได้พูดคุยเล่นกับเพื่อนๆ ระหว่างทางนั่งรถไปเที่ยว จึงไม่ทำให้เกิดการคาดฝันว่าในวันนี้ตัวฉันจะพบเหตุการณ์ร้ายๆ ที่ในขณะได้กำลังเดินทางกันมีเหตุการณ์หนึ่ง ในเวลานั้นฉันและเพื่อนๆ พูดคุยกันอย่างสนุกสนานถือว่าตอนนั้นมีความสุขมากๆ ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ในตอนนั้นซึ่งรถของฉันที่มีพ่อเป็นคนขับรถให้  ในระหว่างทางพ่อของฉันได้ขับรถมาเส้นทางที่ค่อนข้างมีโค้งเยอะอันตรายมากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แต่ฉันก็ไม่ได้คิดอะไร จึงไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหม ทันทีทันใดนั้นพ่อของฉันได้จอดอยู่ไฟแดง ซึ่งขับไปอีกนิดจะมีโค้งค่อนข้างติดกัน เมื่อไฟเขียวออกพ่อ ก็ได้ขับไปอย่างปกติเมื่อจะถึงโค้งข้างหน้าอีก 500 เมตร มีรถอีกคันซึ่งออกมาจากซอยด้านข้าง ได้พุ่งรถออกมาโดยไม่ได้ผ่อนคันเร่งเลย ท่าทางจะไม่ได้ดูรถ พ่อของฉันซึ่งขับมาไม่แรงมากนักได้ชนเข้ากับรถคันนั้นอย่างจัง เราก็ไม่รู้ว่าบ้านเราทำ ประกันภัยรถยนต์ เอาไว้หรือไม่ แต่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นทำให้ฉันและเพื่อนๆ รวมทั้งคนในครอบครัวรู้สึกผวาดผวากับเหตุการณ์นี้มากเพราะไม่เคยพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้  เพราะว่า รถ ชนแรงมากถึงกับต้องกรี๊ดเลยข้างหน้ารถของพ่อฉันโดนเยอะเหมือนกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพ่อได้ลงไปพูดคุยกับคู่กรณีก็เหมือนจะพูดจาไม่รู้เรื่องต่างคนต่างโมโห ทำหน้าไม่รู้สีรู้สาทำเป็นไม่พอใจอีกต่างหาก ทั้งๆ ที่เป็นคนผิด พ่อของฉันจึงโทรเรียกประกันเพราะพ่อได้ทำ ประกันภัยชั้น1 รอประกันมาอีกประมาน 15 นาที พอประกันมาถึงที่เกิดเหตุ เขาก็ได้พุดคุยและถ่ายรูปและฟังเรื่องราวจากผู้เกิดเหตุทั้งสองฝั่ง ก็ได้ตัดสินว่าทางคู่กรณีเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบเพราะพ่อของฉันได้วิ่งเส้นทางตรงแต่รถของคู่กรณีนี้ได้ขับมาตัดหน้ารถไม่ได้ดูรถ จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้น […]

1 19 20 21