ksk ประกันภัย เดิมชื่อบริษัทคูเนียประกันภัย | ข้อมูลบริษัท

ksk ประกันภัย

ksk ประกันภัย  อยู่ในเครือ เคเอสเค กรุ๊ป เบอร์ฮาด (KSK Group Berhad) เดิมเป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อ คูเนีย เอเชีย เบอร์ฮาด (Kurnia Asia Berhad) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544  กลุ่ม KSK Berhad ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดประกันภัยไทยตั้งแต่ดือนสิงหาคมปี 2544 ซึ่งได้รับมาจาก บริษัท เอเชียไดนามิก ประกันภัย จำกัด โดย Kurnia Damai Sdn Bhd.

หลังจากที่ได้เข้าซื้อกิจการจาก บริษัท เอเชียไดนามิกประกันภัย จำกัด ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด และเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันในกลุ่มเดียวกันเพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่  

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้ามาอยู่ภายใต้เคเอสเค กรุ๊ป ในปี พ.ศ. 2551

ผลิตภัณฑ์ของ ksk ประกันภัย

สินค้าของ ksk ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 อย่าง ดังนี้ คือ

1. ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าส่วนบุคคล ได้แก่  ประกันภัยรถยนต์ , ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ,ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ,ประกันภัยการเดินทาง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

2. ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าธุรกิจ  ได้แก่ ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ,ประกันภัยรถยนต์ ,ประกันภัยทรัพย์ ,ประกันภัยการขนส่งสินค้าและประกันภัยทางทะเล  และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รางวัลเกียรติยศ

บริษัท ksk ประกันภัย ได้สร้างชื่อจนเป็นที่รู้จักและได้รับรางวัลจาก Media Asuansi ในฐานะบริษัทประกันภัยยอดเยี่ยมลำดับที่ 3 ในปี พ.ศ. 2552

จุดเด่นของ เคเอสเค ประกันภัย

ksk ประกันภัย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพ เพื่อให้บริการลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทได้จัดตั้งสาขาและ ศูนย์บริการทั่วประเทศ บริษัทที่เป็นพันธมิตรมีตัวแทนรวมมากถึง 1,000 ราย และ มีอู่บริการถึง 400 ราย โดยมีพนักงานมากกว่า 200 คนพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้า และบริษัทพันธมิตร

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com