บริษัท msig ประกันภัย ประเทศไทย | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

msig ประกันภัย

msig  ก่อตั้งเมื่อ 14 เมษายน 2526 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับชั้นนำในประเทศไทย มีเบี้ยประกันภัยรับต่อปีมากกว่า 2,000 ล้านบาท มีบุคคลากรมากกว่า 500 คน พร้อมให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีสาขาและศูนย์ฯรวม 11 แห่ง ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย

บริษัท msig ทุนจดทะเบียน 142,666,200 ล้านบาท

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในเดือนตุลาคม 2555 และเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าสามพันล้านบาทต่อปีใน ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยกว่า 120 ปี

บริษัท ประกัน msig มุ่งหวัง เป็นบริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติชั้นนำในประเทศไทย ที่พร้อมให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการขนส่งทางบก, ทางอากาศ และทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้ากลุ่มบรรษัททั้งชาวไทยและต่างชาติ

msig insurance มีช่องทางการตลาดที่ หลากหลาย เช่น นายหน้าประกันภัยตัวแทนประกันภัย ธนาคารคู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่ทำประกันภัยตรงกับบริษัท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีเครือข่ายสาขากว่า 20 สาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ msig มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่ง ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 

พันธกิจ

“มุ่งมั่นร่วมพัฒนาสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง และช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้โลกนี้ โดยการส่งมอบหลักประกันความปลอดภัยและความมั่นคง ด้วยธุรกิจการบริการด้านประกันภัยและบริการทางการเงินผ่านเครือข่ายทั่วโลกของบริษัทฯ”

วิสัยทัศน์

 msig ประกันภัย “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 แห่งภูมิภาค ทั้งในด้านเบี้ยประกันภัย ผลกำไรและคุณภาพการบริการ”

คุณค่าหลัก ประกัน msig

มุ่งเน้นลูกค้า
msig มุ่งมั่นตลอดเวลาที่จะส่งมอบหลักประกันความมั่นคงให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด

มีคุณธรรม 
เราดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ เป็นธรรม และเที่ยงตรงทำงานเป็นทีมเราเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกัน ด้วยการเคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมถึงการแบ่งปันความรู้ และแนวคิดต่างๆ

ทำงานเป็นทีม 
msig insurance เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกัน ด้วยการเคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมถึงการแบ่งปันความรู้ และแนวคิดต่างๆ

มีความสร้างสรรค์ 
เรารับฟังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อนำามาพัฒนากระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เป็นมืออาชีพ 
msig ประกันภัย ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
0 2825 8000
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
0 2825 8000 กด 2
ศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
0 2825 8700
Call Center 1259

จุดเด่น msig ประกันภัย 

ในเดือนตุลาคม 2547 ประกัน msig ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 ปัจจุบันคือ ISO 9001 Certified ทั้งระบบครบทุกหน่วยงานอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการได้รับการรับรองนี้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

รางวัลเกีรติยศ

รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาดีเด่น

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกและรับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยประกาศเกียรติคุณ บริษัทเอ็มเอสไอจี ประกันภัยให้เป็น “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ปี 2557”

พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบธุรกิจที่มีหน่วยงานบริการลูกค้า ศูนย์รับเรื่องและแก้ปัญหาให้ผู้บริโภค หรือ Call Centre ดีเด่น ภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกจากผู้ประกอบการในธุรกิจแขนงต่างๆที่มีกระบวนการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการให้บริการลูกค้า และวัดผลวิเคราะห์ ตลอดจนการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

คุณแม็ทธิว กรอส ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพการบริการ เป็นตัวแทนผู้รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณดังกล่าวจากคุณอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

 

ประกัน msig ดีไหม

ประกัน msig ดีไหม….msig ประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงทางการเงินไม่แพ้บริษัทประกันภัยอื่นๆเลย เพราะ msig ประเทศไทย อยู่ในเครือของเอ็มเอส แอนด์ เอดี อินชัวรันซ์ กรุ๊ป มีบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี โฮลดิ้งส์ (เอเชีย) จำกัด

เอ็ม เอส ไอ จี โฮลดิ้งส์ (เอเชีย) เป็นสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคเอเชียของบริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี อินชัวรันซ์ ปัจจุบัน เอ็ม เอส ไอ จี เอเชีย ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของ ประธานกรรมการ มิสเตอร์อิซาโอะ โนโจ และ กรรมการผู้อำนวยการ มิสเตอร์ อลัน วิลสัน

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ภายใต้การรวมตัวของบริษัท มิตซุย มารีน แอนด์ ไฟร์ อินชัวรันซ์ จำกัด (มิตซุย มารีน) และสุมิโตโม มารีน แอนด์ ไฟร์ อินชัวรันซ์ จำกัด (สุมิโตโม มารีน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านประกันวินาศภัยที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งทั้งสองบริษัทก่อตั้งในปี พ.ศ. 2461 และปี พ.ศ. 2436 ตามลำดับ

ซึ่งบริษัท เอ็มเอส แอนด์ เอดี อินชัวรันซ์ กรุ๊ป เป็นการรวมกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี อินชัวรันซ์นี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2553 ระหว่างกลุ่มบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ โฮลดิ้งส์, บริษัท ไอโออิ อินชัวรันซ์ จำกัด และบริษัทนิสเซย์ โดวา เจเนอรัล อินชัวรันซ์ จำกัด

ปัจจุบัน เอ็มเอส แอนด์ เอดี เป็นหนึ่งในกลุ่มประกันวินาศภัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมีสาขาทั่วโลกทุกภูมิภาคมากกว่า 42 ประเทศ และในทวีปเอเชียถึง 17 ประเทศ เอ็มเอส แอนด์ เอดี ได้ให้บริการใน 5 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันวินาศภัย (ภายในประเทศญี่ปุ่น), ธุรกิจประกันชีวิต (ภายในประเทศญี่ปุ่น), ธุรกิจในต่างประเทศ, ธุรกิจสถาบันการเงิน และ ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัย

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com