การบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องยนต์ น้ำมันเครื่อง ที่คุณก็ทำเองได้ ฉบับ 2018

การบำรุงรักษารถยนต์ ในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆทุกคนคงหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว เพราะฉนั้นการดูแลรักษารถยนต์ของเราให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ก็จะเป็นการทำให้ผู้ใช้รถอุ่นใจและมั่นใจ ว่ารถที่เพื่อนๆรักจะคงอยู่กับเราได้อีกนาน

การดูแลรักษารถยนต์ ในหน้าฝนควรดูให้ดี ว่ามีอะไรต้องเปลี่ยน

การดูแลรักษารถยนต์ โดยการสังเกตอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถยนต์ ว่ายังใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้งานได้นาน นำรถยนต์เข้าศูนย์บริการตามระยะเวลาที่ศูนย์กำหนด เพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของตัวรถ แต่ผู้ขับก็ควรดูแลรถยนต์ คอยสังเกตโดยเฉพาะหน้าฝน เนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาทำให้อุปกรณ์เครื่องยนต์ลดประสิทธิภาพการทำงานลงได้