อัตราค่าปรับ โทษของการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จับจริง ปรับจริง

ปัจจุบันอุบัติเหตุจากรถยนต์บนท้องถนนของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีมาตรการออกกฎหมายบังคับให้คนขับและผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย  ตำรวจเอาจริงหากใครไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะจับจริงปรับจริง