การดูแลรักษารถยนต์ ในหน้าฝนควรดูให้ดี ว่ามีอะไรต้องเปลี่ยน

การดูแลรักษารถยนต์ โดยการสังเกตอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถยนต์ ว่ายังใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้งานได้นาน นำรถยนต์เข้าศูนย์บริการตามระยะเวลาที่ศูนย์กำหนด เพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของตัวรถ แต่ผู้ขับก็ควรดูแลรถยนต์ คอยสังเกตโดยเฉพาะหน้าฝน เนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาทำให้อุปกรณ์เครื่องยนต์ลดประสิทธิภาพการทำงานลงได้