ประกันชั้น2+ คุ้มครองอะไรบ้าง ทำไมคนนิยมมากขึ้น

ประกันชั้น2+ คุ้มครองอะไรบ้าง ปัจจุบันคนนิยมทำ ประกันรถยนต์ชั้น2พลัส  เพิ่มมากขึ้นมากกว่าประกันชั้น2 เสียด้วยซ้ำ เนื่องจาก ประกันชั้น2พลัส ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากว่าประกันชั้น2