บริษัท ไทยวิวัฒน์ Thaivivat Insurance | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ประกันภัยไทยวิวัฒน์  เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ไทยวิวัฒน์  ก่อตั้งเมื่อ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 ได้รับเกียรติจาก Mr. B. L. Hua ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีน มาเป็นประธานกรรมการ ประกันไทยวิวัฒน์ โทร. 1231