ชับบ์สามัคคีประกันภัย chubb insurance | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ชับบ์สามัคคีประกันภัย เดิมชื่อ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทของ chubb และเป็นบริษัทประกันภัยที่มีธุรกิจใน 54 ประเทศ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จากการเข้าซื้อ กิจการของ The Chubb Corporation โดย ACE Limited