การจดทะเบียนรถยนต์ใช้ก๊าซ NGV/CNG และ LPG

หากรถของคุณได้หันมาติดตั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ก๊าซ ไม่ว่าจะเป็น NGV CNG หรือ LPG สิ่งสำคัญที่คุณจะต้องดำเนินการ คือการแจ้งต่อสำนักงานขนส่ง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนประเภทของรถยนต์ วิธีการก็ง่ายเพียงจัดเตรียมเอกสารแล้วยื่นต่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จดทะเบียนรถ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบพร้อมจัดเก็บ