บริษัท msig ประกันภัย ประเทศไทย | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

msig  ก่อตั้งเมื่อ 14 เมษายน 2526 msig ประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ประกัน msig มีทุนจดทะเบียน 142,666,200 ล้านบาท msig insurance Call Center 1259 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในเดือนตุลาคม 2555 และเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD