มาตรวจสภาพรถก่อนเที่ยวสงกรานต์เพื่อความปลอดภัย

มาตรวจสภาพรถก่อนเที่ยวสงกรานต์เพื่อความปลอดภัย

การตรวจสภาพรถยนต์นั้น เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่จะต้องตรวจสอบเสมอ ก่อนที่จะออกรถเพราะหากสภาพรถนั้นมีความสมบูรณ์ ย่อมที่จะนำมาซึ่งความปลอดภัย แก่ตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ยิ่งในช่วงสงกรานต์นี้แล้ว ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งเพื่อนๆที่เดินทางไกล ออกต่างจังหวัด ยิ่งต้องให้ความสำคัญ กับการตรวจสภาพรถ ก่อนออกเดินทาง ดังนั้นผู้ขับขี่ ควรตรวจสอบรถเป็นประจำ ในเรื่องต่อไปนี้

 

 • ระบบพวงมาลัย พวงมาลัยบังรุ่น สามารถที่จะปรับระดับสูงต่ำได้ ผู้ขับขี่จึงควรปรับระดับ ให้เหมาะสม ตรวจสอบระยะของการหมุนเลี้ยว ขับรถดีหรือไม่ หากพวงมาลัยมีระยะฟรีเกิน 1 นิ้ว ควรรีบทำการแก้ไข ส่วนพวงมาลัยที่เป็น ระบบเพาเวอร์ ควรทำการตรวจสอบระดับน้ำมัน พวงมาลัยด้วย
 • แตรสัญญาณ ตรวจสอบว่าแต่สัญญาณสามารถทำงานได้ดีติดขัดหรือไม่ เพราะแต่สัญญาณจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเตือนรถคันอื่น
 • ระบบไฟ ระบบไฟของรถควรตรวจสอบตั้งแต่ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟท้าย ไฟเบรค ว่าไฟทุกดวงสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ สามารถให้สัญญาณไฟได้ อย่างชัดเจน ที่สำคัญควรหมั่นดูแล ไม่ให้กระจกครอบสกปรกเพราะอาจทำให้ ผู้ขับขี่คันอื่น มองไม่เห็นสัญญาณไฟที่ส่องออก
 • เบรค ควรทดสอบระบบเบรคในทุกวัน ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ทั้งเบรคเท้าและเบรคมือ ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค ว่าอยู่ในระดับ ที่เหมาะสมตามที่ คู่มือกำหนดไว้หรือไม่ ผ้าเบรคที่ใช้งาน มีปัญหา ควรให้ช่างผู้ชำนาญ เป็นผู้ตรวจสอบเท่านั้น
 • ยางรถ ตรวจสอบความดันลมของยาง ให้อยู่ในอัตราที่คู่มือรถกำหนด ตรวจสอบสภาพยางว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่นมีตะปูหรือวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ ตรวจสอบการสึกหรอของยางควรเปลี่ยนหรือสลับยางตามเวลาที่คู่มือกำหนด
 • น้ำล้างกระจกและใบปัดน้ำฝน แม้จะไม่ใช่หน้าฝนผู้ขับขี่ก็จะต้องตรวจสอบให้น้ำล้างกระจกและใบปัดน้ำฝนให้สามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาเพราะในบางครั้งหากทัศนวิสัยของการมองไม่ดีเช่น มีหมอก ฝุ่นหนา ก็อย่าต้องฉีดน้ำล้างกระจกและปัดหน้ากระจกให้มองเห็นชัดเจน
 • แบตเตอรี่ แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานของระบบรถยนต์ ผู้ขับขี่จะต้องตรวจสภาพรถ มีการชำรุด เป็นสนิม หรือใส่ไฟหลวมหลุดหรือไม่ ที่สำคัญคนดูแล้วดับ ของน้ำกลั่นไม่ให้ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน
 • หม้อน้ำและสารทำความเย็น ระบบหม้อน้ำจะช่วย ให้เครื่องยนต์ระบายความร้อนได้ดี การตรวจสอบน้ำ ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบในขณะเครื่องเย็น ดูระดับน้ำหล่อเย็นว่าอยู่ในระดับ มาตรฐานตามคู่มือหรือไม่นอกจากนี้ ควรตรวจสภาพ ภายนอกของระบบ ว่าไม่มีรอยรั่วทั้งส่วนท่อยาง ปลั๊กถ่ายน้ำ และปั๊มน้ำ หากเปิดดูหม้อน้ำแล้ว ได้ปิดฝาหม้อน้ำดันดีหรือไม่ เพราะในบางครั้ง เมื่อขับเคลื่อนรถแรงอัดของน้ำ อาจดันให้ฝาเปิดออกได้
 • น้ำมันเชื้อเพลิง ควรตรวจสอบปริมาณน้ำมัน ให้มีเต็มถังอยู่เสมอ หรือน้อยที่สุดไม่ควรต่ำกว่า ระดับ 1 ใน 3 ของเกจ์วัด
 • น้ำมันเครื่อง ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐาน โดยดูจากก้านวัดระดับน้ำมัน
 • น้ำมันเกียร์ ตรวจสอบระดับน้ำมันพร้อมกับ เติมให้ถูกต้องตามคู่มือรถยนต์

 

นอกจากการดูแลตรวจสภาพรถ ในแต่ละวันแล้ว ผู้ขับขี่ควรนำรถ เข้ารับการตรวจสภาพรถ ตามที่คู่มือกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ประยุทธ์อายุการใช้งานรถยนต์ และการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยนะครับ ในช่วงวันหยุดยาว ช่วงสงกรานต์นี้ ขอให้เพื่อนๆที่ต้องขับรถเดินทางไกล กลับบ้าน ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับ และขอให้เที่ยวให้สนุกครับ

https://iplaynew.com