บริษัทประกันภัย

รายชื่อ  บริษัทประกันภัย

การประกันภัย เป็นการลดความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรก็ได้ เราจึงต้องพึ่งพา บริษัทประกันภัย ที่จะมาลดความเสี่ยงในความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับเรา เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทประกันภัย จะชดเชยความเสียหายทั้งหมดให้ หรือที่เรียกว่า ค่าสินไหม ตามความคุ้มครองที่เราตกลงไว้ในกรมธรรม์ แต่จะต้องเสียค่าเบี้ยประกันให้กับ บริษัทประกันเป็นการตอบแทน

บริษัทประกันภัย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก อัคคีภัย ,อุบัติเหตุรถยนต์ ,ภัยทางทะเลและขนส่ง , ภัยเบ็ดเตล็ดต่างๆ เป็นต้น โดยบทความนี้จะพูดถึงข้อมูล บริษัทประกันภัย จุดเด่น และรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้

กรุงเทพประกันภัย       กรุงไทยพานิชประกันภัย    บริษัท กลาง ฯ
  ksk ประกันภัย       เจ้าพระยาประกันภัย ชับบ์สามัคคีประกันภัย
             โตเกียวมารีน                ไทยศรีประกันภัย             ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
        ไทยไพบูลย์ประกันภัย                เทเวศประกันภัย                 ทิพยประกันภัย
           ธนชาตประกันภัย                 นวกิจประกันภัย                  ประกันคุ้มภัย
              ไทยวิวัฒน์                ฟีนิกซ์ประกันภัย                   วิริยะประกันภัย
         สินมั่นคงประกันภัย             สินทรัพย์ประกันภัย                  อินทรประกันภัย
                 อลิอันซ์             อาคเนย์ประกันภัย                   เอเชียประกันภัย
           เอราวัณประกันภัย                msig ประกันภัย                      แอกซ่า
            lmg ประกันภัย               มิตรแท้ประกันภัย                 เมืองไทยประกันภัย
         ประกันไทยพาณิชย์            สหมงคลประกันภัย                  ไทยประกันภัย
            ไดเร็คเอเชีย 

iplaynew.com นำข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทประกันภัย ต่างๆในประเทศไทย มาแนะนำให้กับผู้ที่คิดจะทำประกันภัย  และเราหวังว่าคุณจะได้เอาข้อมูล บริษัทประกันภัย ไปพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อประกัน