5 การมองเห็น ที่ควรระวัง | ขณะขับรถบนท้องถนน

การมองเห็น


5 การมองเห็น  ขณะขับรถที่ควรระมัดระวัง 

   การมองเห็น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับรถ  เพราะถ้ามีอะไรมาบดบังสายตา หรือเห็นไม่ชัดเจน ก็อาจเกิดอันตรายกับผู้ขับได้ เช่นเดียวกับพฤติกรรมไม่ดีของผู้ขับ เช่น ใจร้อน ไม่มีสติ ประมาท  ฉะนั้นผู้ขับควรระมัดระวังมุมอับต่างๆของตัวรถเพื่อลดอุบัติเหตุ

 

การมองเห็น


1.กระจกมองหลัง การปรับให้ได้ระดับสายตาผู้ขับสำคัญเช่นเดียวกับการปรับกระจกมองข้าง เพราะเราสามารถมองเห็นรถคันหลังได้ เมื่อเราจะเลี้ยว จะเปลี่ยนเลน จึงต้องปรับระดับให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัย

 

การมองเห็น


2.กระจกมองข้าง ผู้ใช้รถแต่ละคนจะมีระยะการมองกระจกข้างอยู่แล้ว แต่เมื่อมีคนอื่นมาใช้รถเรา หรือเราไปใช้รถคนอื่น ให้ปรับระดับกระจกมองข้างให้อยู่ในระยะสายตาเราเพื่อ การมองเห็น ที่ชัดเจน เพราะทุกคนมีขนาดส่วนสูง สายตา ไม่เท่ากัน จึงต้องปรับระดับสายตาของผู้ขับเป็นหลักทุกครั้งที่จะขับรถไปข้างนอก  กระจกมองข้างช่วยให้เราเห็นรถข้างๆ จะได้หลบหลีกหรือแซงรถข้างๆได้

 

การมองเห็น


3.โครงเสาหน้ารถ ตรงเสาระหว่างกระจกหน้ารถกับกระจกข้างรถด้านคนขับถือเป็นจุดบอด ผู้ขับจะมองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง เวลาจะเลี้ยว หรือจะออกตัวก็ให้ระมัดระวัง ขับช้าๆแต่ปลอดภัย  เพราะเสานี้เป็นโครงสร้างสำคัญของตัวรถ ไม่สามารถเอาออกได้ ผู้ขับจึงไม่ควรประมาท  ลดอันตรายได้

 

การมองเห็น


4.การขับรถตามรถใหญ่ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง ซึ่งตัวรถที่ใหญ่ทำให้บังทาง ทำให้ยากต่อการแซง ให้หาจังหวะแซง หรือควรแซงในถนนที่มีหลายเลนเพื่อจะเบี่ยงไปเลนอื่นได้ง่าย  ถ้าหาจังหวะไม่ได้ก็ควรขับตามช้าๆเว้นระยะห่างออกจากท้ายรถใหญ่เพื่อความปลอดภัย

 

การมองเห็น


5.สภาพถนนที่เป็นจุดอับ ทางเบี่ยง ทางโค้ง ทางขึ้นลงเขา   ผู้ขับควรระมัดระวังที่สุด ควรลดความเร็ว ขับช้าๆและอย่าประมาท เมื่อถึงเส้นทางแบบนี้

ผู้ขับรถสามารถป้องกันจุดอับ  5 ข้อที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ ความจริงจุดที่บดบัง การมองเห็น ในการขับขี่รถมีทั้ง สภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ เช่น ฝนตก หมอกลง ขับรถตอนกลางคืน หรือมีไฟสลัว  ก็เป็นจุดอับที่ผู้ขับรถทุกคนควรระวัง ไม่ควรขับรถเร็ว ไม่ประมาท ก็ช่วยลดอันตรายจากอุบัติเหตุได้

แนะนำข้อมูลโดย iplaynew.com